Menu

Wijzigingen startprocedure Sneekweek Hoofdbaan

Wijzigingen startprocedure Sneekweek Hoofdbaan

Wegens het toevoegen van een extra baan voor onder andere ander de Optimisten, LT surfers en het aangepast zeilen, de zogenaamde Gossepalen baan, heeft de KWS de afgelopen periode hard gewerkt aan het ontwerp van de nieuwe Sneekweekbanen.

De belangrijkste kenmerken van de Sneekweekbanen zijn uiteraard behouden gebleven. Dit betekent een start op het Sneekermeer, waarna de zeilers middels een uitgekiende route via de Zoute Poel over de Goingarijpster Poelen worden geleid, met tot slot uiteraard de finish voor het sfeervolle Starteiland, waar vele toeschouwers het wedstrijdverloop nauwlettend volgen.Variabele eerste merkteken

Nieuw in deze banen is dat gewerkt zal worden met een variabel eerste merkteken dat rood of groen van kleur is. Onderaan elke banenkaart zijn drie baanlengtes omschreven: zwart, rood en groen. Daarin staat hoe het variabele merkteken (eerste boei) moet worden gerond. Bakboord (BB) of stuurboord (SB). Zie als voorbeeld Baan A Noord: Var(iabel) SB. Hiervoor zal een nieuw (extra) sein op het startschip worden getoond (namelijk een rode of groene vlag) waarmee de kleur van het eerste merkteken (eerste boei) zal worden aangeduid.De startlijn

Ook is het concept van de startlijn gewijzigd ten opzichte van eerdere edities en is als volgt omgeschreven.

“De startlijn is tussen de peilstok met een oranje vlag op het startschip en de baanzijde van de oranje boei aan bakboordzijde.”

Dit houdt concreet in dat er tussen de oranje vlag op het startschip en de oranje boei (pin-end) wordt gestart. Voorheen werd er gebruik gemaakt van twee oranje boeien die los lagen van het schip. Dit ‘oude’ concept wijkt af van de (inter)nationale standaard en is arbeidsintensief om uit te leggen en te wijzigen. Daar komt bij dat in de oude situatie het startschip moest worden beschouwd als hindernis daar waar het geen onderdeel van de startlijn uitmaakte. In de nieuwe situatie is het startschip onderdeel van de startlijn.


Uitlegvideo

Wedstrijdleider Johan Schurer laat in deze video zien hoe de start voor de 86e Sneekweek nu verloopt.

Andere interessante nieuwsartikelen

Back to top