icon_kws

De Vereniging

Naar de KWS Verenigingsite

icon_uitslagen

Uitslagen

Uitslagen 84e Sneekweek

Op 9 november jl. stemden de leden van de Vereniging Ondernemend Sneek unaniem in met de projectaanvraag uit het Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân om een bedrag van vijftigduizend euro subsidie toe te kennen aan de stichting Sneekweek in oprichting. In Theater Sneek konden leden stemmen op verschillende projecten, de stichting Sneekweek kreeg als enige 100% van de stemmen.

 

Sneeker Zeil Olympiade

Kortgeleden hebben we jullie geïnformeerd dat, als gevolg van de geldende Covid19 maatregelen, het helaas niet mogelijk is om in 2021 de 85e Sneekweek te organiseren. Hierbij is ook aangegeven dat we de mogelijkheden onderzoeken om alternatieve wedstrijden te organiseren op het Sneekermeer.

 

We hebben als Koninklijke Watersportvereniging Sneek besloten om van zaterdag 7 t/m maandag 9 augustus de Sneeker Zeil Olympiade te organiseren. We proberen binnen de dan geldende mogelijkheden een zo goed en aantrekkelijk mogelijke wedstrijdserie neer te zetten. Dit betekent echter wel dat we in een zo laat mogelijk stadium gaan beslissen hoe het wedstrijdformat er uit zal zien. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aantal wedstrijden per dag en de te varen banen. Hiermee kunnen we optimaal gebruik maken van de begin augustus geldende mogelijkheden voor het wedstrijdzeilen.

 

Via onze nieuwsbrieven, de KWS site en Facebook blijven we jullie de komende tijd informeren over de Sneeker Zeil Olympiade.

Ook in 2021 kan er door de nog geldende Corona maatregelen geen Sneekweek worden georganiseerd.

 

Dit hebben de betrokken partijen onlangs in gezamenlijkheid besloten. De Sneekweek bestaat uit een aantal vaste elementen. Zo is er normaliter op vrijdag een feestelijke opening in het theater met aansluitend De Vlootschouw, zijn er zeilwedstrijden op het Sneekermeer en uiteenlopende festiviteiten in de stad. Deze elementen zijn onvoorwaardelijk met elkaar verbonden. Sneekweek is een familiefeest met een zeer grote naamsbekendheid waar duizenden mensen op af komen. Dit A-merk en bijbehorende invulling moet je koesteren. Kan dit niet, dan organiseer je geen Sneekweek. Aldus de stakeholders.

 

Het watersportseizoen 2020 is voorbij. Hoe verliep dit bijzondere jaar voor de KWS en wat staat ons te wachten in 2021? In dit jaaroverzicht blikt onder andere Karst Doevendans terug maar ook vooruit naar het komende seizoen.

De laatste dag van deze zomerweek bezoeken we twee KWS vrijwilligers, Wouter Huijsman en Hein Neijenhuis die anders druk met de Sneekweek zouden zijn maar nu de week anders moesten invullen.

Ook hardzeildag gaat niet door. Toch kregen we bezoek van burgemeester Jannewietske de Vries van Gemeente Súdwest-Fryslân die samen met Anne-Britt een stukje ging varen en ons liet weten wat zij deed in haar jeugd op het water.

We gaan terug in de tijd met panschippers Hugo Snoekc en Pieter Boelsma! Het is namelijk erg lang geleden dat de Sneekweek niet door kon gaan en wat was daar de reden van...

 

Een groepje diehard Sailhorse zeilers staan elk jaar op de camping zelfs nu er geen Sneekweek is. Tim Spek vertelt meer over hoe de trainingen zijn verlopen tot nu toe en wat het de zeilers heeft opgeleverd.

 

Zeilers van het Braassemermeer kamperen op het Starteiland. Wij snappen wel waarom ;-) Ook gaan we op bezoek bij onze wedstrijdleider die wel een bijzondere boodschap heeft. En hoe gaat het met de familie Huisman nu het seizoen compleet anders verloopt. Check het dagverslag van zondag 2 augustus.

In Sneek zijn nu alle ingrediënten om een mooie zomer te maken! Maar wat doet iedereen nu er geen zeilwedstrijden zijn? We bezoeken Yodi Vellinga die vertelt over de activiteiten op het Starteiland en Klaas Weissenbach want hoe begint normaliter een Sneekweek voor de KWS en wat gaat Klaas doen zonder Sneekweek?