iconInschrijven

Inschrijven

voor de Sneekweek

iconWeather

Weerbericht

Het weer op de meer

Geschiedenis Holland - Friesland wedstrijden

Historie

Al sinds 1918 worden er in de Regenboog jaarlijks teamwedstrijden georganiseerd. In die tijd nog door vier teams van twee boten van de Kaag, Sneek, de Braassem en Rotterdam.

 

In 1937 werd de grondslag gelegd voor de voor de inmiddels traditionele jaarlijkse ‘Holland-Friesland wedstrijden’. Hierbij zeilen de twee teams van elk vijf boten van de KWS (Friesland) en KWV De Kaag (Holland) tijdens de Kaagweek en de Sneekweek in totaal maximaal 14 races gevaren.

 

In 2008 werd na overleg tussen het Holland Team, het Friesland Team en de Verenigingen KWV de Kaag en de KWS, de puntentelling aangepast. Een team dat in een races de minste punten bij elkaar vaart zorgt voor één punt in het eindresultaat. Is de stand na zes races 3-3, dan wordt een zevende, beslissende race gevaren. Lukt het niet om minstens vijf races te varen en is er een gelijke stand, dan gaan de plaatsen in alle races weer meetellen. Leidt die optelling weer tot een gelijke stand, dan is het resultaat van de laatst gevaren race van doorslaggevende betekenis.

 

Sinds 1920 krijgt de overall winnaar van de teamwedstrijden de zilveren wisselbeker, welke ter beschikking is gesteld door de heer ir. J.C. van Hoolwerff. Deze wordt zo spoedig mogelijk na de laatste race uitgereikt en komt in het bezit van de winnende vereniging.

 

Gerekend tot en met 2016 won tijdens de Kaagweek Holland 56 keer en Friesland 19 keer. Tijdens de Sneekweek won Holland 40 keer en Friesland 36 keer. In 2016 won Friesland voor het laatst.

 

Teamwedstrijden en de Regenboog

In tegenstelling tot de “normale” zeilwedstrijden is niet de eerste boot die over de finish komt de winnaar, maar het team van boten dat uiteindelijk het beste gevaren heeft. Teamzeilen vereist daarom een totaal andere tactiek dan tijdens een ‘fleetrace’. Daarnaast is ook een goede techniek vereist, omdat er vaak razendsnel gehandeld moet worden.

 

Een regenboog is een imposant schip om te zien zeilen. Daarnaast trekt de regenboogklasse in toenemende mate topzeilers. De strijd in fleetraces is van hoge kwaliteit. Dat laat zich ook zien tijdens de teamwedstrijden.

 

Tijdens de races varen, op verzoek van de zeilers, umpireboten mee.  De umpires beslissen direct na het hijsen van een protestvlag of een door de tegenstander gemaakte vermeende overtreding inderdaad een overtreding was en welke straf de tegenstander moet nemen. Zodoende zijn er geen protestbehandelingen na afloop van de races.

 

Teamwedstrijden en de Sneekweek

Tijdens de Sneekweek staan er op zondag in totaal 3 races gepland (best of three), met een streeftijd van een half uur. De geplande eerste start is om 17.00 uur.

 

Er wordt geprobeerd om voor de teamwedstrijden een baan uit te leggen voor het Starteiland, bij het wedstrijdcentrum,  zodat de teamwedstrijden goed te volgen zijn vanaf de wal. Natuurlijk is het ook mogelijk om de races te volgen vanaf het water.

 

Onderstaand vind je de uitslagen van de races tijdens de Sneekweek vanaf 2010.