icon_kws

De Vereniging

Naar de KWS Verenigingsite

icon_uitslagen

Uitslagen

Uitslagen 84e Sneekweek

Voortdurend op zoek naar verbeteringen

Voortdurend op zoek naar verbeteringen

Het kan altijd beter. De Koninklijke Watersportvereniging Sneek is voortdurend op zoek naar verbeteringen. Ook dit jaar kunnen de deelnemers aan de Sneekweek weer net iets meer verwachten. ,,We proberen het iedereen naar de zin te maken.”

 

De wind. De wind is zo’n beetje de enige oncontroleerbare factor in de zeilsport en daarom ook in de Sneekweek. Als het een beetje kon, zouden bestuur en vrijwilligers van de Koninklijke Watersportvereniging Sneek (KWS) grote windturbines plaatsen op het Sneekermeer en de aangrenzende Poelen. Gekheid natuurlijk, maar als er érgens geprobeerd wordt om het de zeilers naar de zin te maken, dan is het wel bij de KWS.

 

,,Wij beschouwen de zeilers als onze gasten en als gastheer willen we dat onze gasten het zo prettig mogelijk hebben”, zegt Karst Doevendans, bezig aan zijn vierde jaar als voorzitter van de KWS. Maar zoveel mensen, zoveel wensen – en tijdens een drukbezocht evenement als de Sneekweek is het bijna een schier onmogelijke zaak om het álle duizenden gasten naar wens te maken. ,,Dat is zo’’, zegt Karst Doevendans, ,,maar we streven het als bestuur en vrijwilligers wel na. We doen elke dag opnieuw ons uiterste best.”

 

Goed gastheerschap is er bij Karst Doevendans (54) met de paplepel ingegoten. Stammend uit een Sneker familie met een voorliefde voor de watersport, kón het niet anders dan dat hij met het ‘Sneekweekvirus’ werd besmet. ,,Ik heb wel in de Flits en Regenboog meegezeild, maar ik was toch wat meer van het gemotoriseerde varen. Als er dan zeilwedstrijden waren en wij zaten op ‘de meer’ (zo noemt een inwoner van Sneek het Sneekermeer, red.), werd gezegd: ‘Karst kan ook wel even wat doen’. Voor ik het wist, zat ik tijdens de Sneekweek en andere series hele dagen in een rubberbootje om de boeien goed te leggen. Prachtig werk.”

 

Karst Doevendans verwierf in die jonge jaren de bijnaam De Boeienkoning. Maar wat minstens zo belangrijk was: hij leerde ook dat goed gastheerschap belangrijk is. ,,De mensen van wie ik ‘de kneepjes van het vak’ heb geleerd, hamerden er voortdurend op: het moet zo goed mogelijk. Niet te snel tevreden zijn, maar voortdurend kwaliteit leveren. Als dat betekende dat ik voor de tiende keer een boei een paar meter moest verleggen om een messcherp kruisrak te krijgen, dan wérd die boei voor de tiende keer een paar meter verlegd. De klant is koning, altijd weer.”

 

Natuurlijk, in een Sneekweek moeten er vanwege de flinke deelname en daardoor de druk op het startschema wel eens concessies worden gedaan aan de pogingen om alles perfect te krijgen. ,,Maar we hebben, gezien de positieve reacties van de zeilers, het idee dat we het aar-
dig doen”, zegt de KWS-voorzitter. Karst Doevendans is zich er terdege van bewust dat complimenten en schouderklopjes leuk zijn, maar niet tot gemakzucht moeten leiden. De KWS-kaderleden hangen nooit achterover in hun spreekwoordelijke leunstoel. ,,Nee, zeker niet. We zijn voortdurend op zoek naar verbeteringen en accepteren geen stilstand. Stilstand is achteruitgang. Voortdurend bespreken we de ontwikkelingen, hebben we oor voor de wensen én de klachten – die krijgenwe heus ook wel – en trachten we elk jaar weer een stap vooruit te zetten.”
Dat is ook in 2018 weer gelukt.

 

Dit jaar werd door de stichting Skarsweagen – onder meer beheerder van het Starteiland en de overzet - het bouwcontract getekend voor de realisatie van een verbeterde pontverbinding. ,,De fysieke bereikbaarheid van het Starteiland moet worden geoptimaliseerd. We willen er echt alles aan doen om drempels weg te nemen’’, zegt Karst Doevendans, die ook voorzitter is van de stichting Skarsweagen.
,,Eén van die drempels is de oversteek. Met twee ponten, waarop nu per uur maximaal vijfhonderd mensen kunnen worden overgezet, kun je tijdens de piekuren van de Sneekweek eigenlijk niet meer aankomen. Hartstikke nostalgisch, dat wel, maar het is niet meer van deze tijd. Dáár wilden we een flinke slag slaan.”

 

Dat is de KWS en de stichting Skarsweagen, ondanks het verzetten van bergen (lobby)werk, helaas nét niet voor de komende Sneekweek gelukt. Karst Doevendans: ,,Het is bijzonder jammer, maar de door ons zo gewenste nieuwe pont is waarschijnlijk pas in september beschikbaar.” In Harlingen wordt op dit moment met man en macht gewerkt aan de afwerking van een fraaie pont, waarop per oversteek plaats is voor 120 personen. ,,Tegelijkertijd gaat de oversteek sneller”, zegt Doevendans. ,,Per uur kunnen we in de nabije toekomst minimaal duizend personen – zonder lange wachttijden – naar het Starteiland brengen. We maken tevens aan beide kanten faciliteiten waardoor de pont snel heen en weer kan varen. Door de roll-on roll-off constructie van de pont kunnen de mensen makkelijk op- en afstappen en wordt ook het trailervervoer eenvoudiger. Méér varen met méér personen, want als KWS vinden we het enorm belangrijk dat het eiland eenvoudig te bereiken is. Niet alleen door de zeilers, maar ook door het publiek, ‘onze’ bezoekers. Ook dat hoort bij het goede gastheerschap wat wij voor ogen hebben.”

 


,,Maar we later het hier niet bij. We maken ook het traileren van de boten gemakkelijker en breiden het aantal parkeerplaatsen voor auto’s uit. Tegelijkertijd spelen we in op een trend en creëren we op het eiland twaalf camperplaatsen. Iedereen moet het fijn vinden om naar het Sneekermeer te komen en hoeft zich daarbij niet te laten afschrikken door eventuele problemen bij het parkeren of door lange wachttijden.”

 

De KWS weet dat verbeteringen aan parkeermogelijkheden, trailerhellingen en de oversteek ook ten goede komen aan de ontwikkeling van de zeilsport. ,,Dat mes snijdt aan twee kanten’’, zegt Karst Doevendans. ,,Als de faciliteiten op en rond het Starteiland worden geoptimaliseerd en je vergroot je bereikbaarheid, worden de mogelijkheden om te zeilen en verbeterd en kan ons trainingscentrum nog beter worden benut. Alles gaat eenvoudigeren dat nodigt uit. Dat geldt ook voor het organiseren van grote series. Daarvan hebben we er natuurlijk al een paar, met de Sneekweek als meest in het oog springend evenement. Maar we zouden er best nog een paar willen. Vanzelfsprekend willen we geen roofbouw plegen op ons vrijwilligerskorps, maar als je mij vraagt of ik nog een grote wens heb, zeg ik: de KWS zou best nog een groot internationaal evenement willen hebben. Een mooie regatta met
veel klassen en/of bijvoorbeeld een WK Optimist of RS Feva. Dat kunnen we aan
en we hebben er zeker ook het wedstrijdwater voor.’’

 

Op het Starteiland – de havens bieden plaats aan 300 schepen - zijn ook dit jaar weer verbeteringen aangebracht. ,,Voorts houden we altijd oog voor de juiste zeilsfeer. Feesten horen natuurlijk bij de Sneekweek, maar we verliezen als KWS de zeilsport nooit uit het oog. In alle opzichten willen we ons blijven ontwikkelen. Er staat altijd weer een stip aan de horizon.”