icon_kws

De Vereniging

Naar de KWS Verenigingsite

icon_uitslagen

Uitslagen

Uitslagen 84e Sneekweek

Piet Hibma Panschipper 2018!

Piet Hibma Panschipper 2018!

De voor u nog onbekende Panschipper is niet van huis uit opgegroeid met de watersport. Daarin verschilt hij met vele Panschippers voor hem.

 

En toch is hij zeer van de watersport gaan houden. Dat lag niet voor de hand. Zijn vader was namelijk boer in de Lytse Bouhoeke van Fryslân.

 

Maar zijn ouders hebben wel mogelijk gemaakt dat hij leerde zeilen en genieten van de waterkant. Dat was – als jonge jongen - op zeilkamp in Giethoorn. Omdat hij het daar wel naar de zin had leidde hij later zelf ook deze zeilkampen. En nog weer later beheerde hij ook de penningen van dit kampeerhuis aan het water. Vele jaren als vrijwilliger en nu als onderdeel van zijn werk.

Vanaf het moment dat hij een eigen huis kon kopen, en dat was zo’n 35 jaar geleden, woont hij aan open vaarwater.

 

In zijn werkzame leven ging hij en gaat hij nog steeds over financiële zaken. En als je maatschappelijk bewust in het leven staat, dan word je al gauw benaderd voor een functie die daarmee annex is.

 

Zo heeft hij 19 jaar gediend als penningmeester van de zeilvereniging in een van de andere zes steden van de gemeente Súdwest-Fryslân. En eveneens enkele jaren als penningmeester van het zeilvaartcollege in diezelfde stad en bestuurslid van het Klompkesilen voor de jeugd. 

 

Omdat die vereniging in die andere stad niet zoveel vrijwilligers kent als de KWS zit je als bestuurslid al gauw in het wedstrijdcomité. En dat vond hij eigenlijk super leuk.

 

In die tijd kwam het wedstrijdcomité van de KWS hem ook wel tegen bij EK’s en WK’s op het IJsselmeer, die soms gezamenlijk door beide verenigingen werden georganiseerd. Ja en dan op een moment kom je bij de KWS omdat je van de watersport houdt, graag met een professionele vrijwilligersorganisatie wil samenwerken en goed met cijfers bent.

 

De KWS soms meer een bedrijf dan een vereniging.

Hij bekleedt een spilfunctie en zorgt dat alle financiële stromen binnen de vereniging en aanpalende stichtingen worden bewaakt Zoals een goede penningmeester betaamt kritisch op de uitgaven en zorgen dat alle inkomsten binnenkomen. Een schatbewaarder van de KWS.

 

Daarnaast bekleedt hij diverse functie binnen het jeugdzeilen van de KWS. Zo zorgt hij voor de funding van de trainingen op het Sneekermeer en is hij een belangrijke spil binnen het Regionaal Trainings Centrum.

 

Hij heeft ruim tien jaar zitting in het bestuur van de Koninklijke Watersportvereniging Sneek, als vrijwilliger die over het geld gaat. Normaliter kent een bestuurslid van de KWS een termijn van maximaal twee x vier jaar. Voor hem plakte de Algemene Ledenvergadering van de KWS bij wijze van uitzondering daar graag nog eens vier jaar aan vast. Want ja aan zijn deskundigheid en inzet twijfelt niemand.

 

Deze man is een stille kracht met een groot netwerk binnen diverse geledingen in de maatschappij. Iedereen kent vast wel penningmeesters die alleen geïnteresseerd zijn in credit en debet. Maar onze man van de avond is breder georiënteerd.

Het is een echte clubman. Vindt het belangrijk dat er een goed fundement voor de volgende generatie wordt gelegd. “We zijn slechts passanten” en “de vrijwilligers zijn de activa van de vereniging” zijn een paar karakteristieke uitspraken van deze man.

 

Altijd in voor vernieuwing en nieuwsgierig naar de toekomst. Soms neemt hij daarin het initiatief een andere keer is hij de kritische observator. We kennen hem als avonturier met of zonder zijn fourwheeldrive, mede-oprichter van het Zakelijk Gezeilschap en ‘ponghâlder’ van de KWS met groot organisatietalent.

 

En na vanavond dus ook Schipper met een bijzondere betekenis.

Hij heeft een grote bijdrage geleverd aan de wedstrijdzeilsport in het algemeen en de Sneekweek in het bijzonder. Onlosmakelijk verbonden met de zeilsport van het heden en de toekomst van het spelletje watersport.

 

Vanwege deze staat van dienst wordt Piet Hibma benoemd tot de 65e schipper in de orde van de Sneker pan.