icon_kws

De Vereniging

Naar de KWS Verenigingsite

icon_uitslagen

Uitslagen

Uitslagen 84e Sneekweek

Hardzeildag en SKS Terherne

Hardzeildag en SKS Terherne

Voor het eerst in de historie van de Sneekweek zullen de wedstrijden van onze Hardzeildag en die van de SKS-skutsjes op Terherne op dezelfde dag en op hetzelfde water worden verzeild.

In samenspraak met Provinciale Waterstaat en Rijkswaterstaat (RWS) hebben wij samen met de SKS een draaiboek opgesteld om deze dag voor onze organisaties zo goed mogelijk te laten verlopen. Uitgangspunt is dat we beide kwalitatief goede wedstrijden kunnen organiseren en dat het SKS-publiek geen hinder oplevert voor de Sneekweekwedstrijden.

Om dit te realiseren is het programma van beide evenementen enigszins aangepast.

 

 

Wat betekent dit voor jou?

Dit betekent dat wij, de KWS, op woensdag 9 augustus al om 9 uur beginnen met starten. Uiterlijk 13 uur zullen wij de laatste klasse kunnen starten.

 

Deze klassen kunnen bij normale windomstandigheden gewoon voor de “starttoren” finishen. Mocht het ons niet lukken alle klassen op deze dag te laten starten dan bestaat de mogelijkheid dat wij deze op donderdag 10 augustus inhalen. Volg daarvoor nauwlettend onze informatie en seinen.

 

 

Voor de skûtsje liefhebbers

Voor de SKS-wedstrijd bij Terherne wordt vervolgens het Prinses Margrietkanaal ter plekke van 14.00 - 18.00 uur gestremd door RWS.

 

Vanaf 15.00 uur zullen de SKS-skûtsjes op hun wedstrijdwater aan de Noordkant van het Sneekermeer beginnen met invaren. Hun startsein wordt gegeven om 15.55 uur. Uiterlijk 18.00 uur zal hun wedstrijd zijn afgelopen en wordt het Prinses Margrietkanaal weer vrijgegeven.

 

 

Op de hoogte blijven

De SKS informeert haar publiek en volgvloot via Omrop Fryslan, dagbladen en social media over de plaatsen waar afgemeerd kan worden.

 

Het afmeergebied is ingepland ten Noordwesten van het Prinses Margrietkanaal in het “snelvaargebied”, dat op deze dag gestremd is als snelvaargebied. Tevens worden ze verzocht niet voor 15.00 uur naar het Sneekermeer te komen. Pas nadat de gele boeien rondom hun wedstrijdwater zijn uitgelegd, kunnen hun volgers daar omheen afmeren. Wij zullen daar dan niet meer met onze wedstrijdbanen in de buurt komen. (zie bijgaand kaartje voor het SKS-vaargebied tussen 15-18 uur)

 

 

Historische zeildag

Onze dank ook gaat uit naar de SKS, Rijkswaterstaat en de Provinciale Waterstaat voor alle hulp en ondersteuning die wij van hen (hebben) ontvangen, teneinde er een historische unieke zeildag van te maken. Eén die wellicht in 2018 een vervolg zal krijgen.