icon_kws

De Vereniging

Naar de KWS Verenigingsite

icon_uitslagen

Uitslagen

Uitslagen 84e Sneekweek

81ste Sneekweek: ca. 775 boten aan de start

81ste Sneekweek: ca. 775 boten aan de start

De Koninklijke Watersportvereniging Sneek maakt zich, in het jaar dat ze haar 165-jarig bestaan viert, op voor alweer de 81ste Sneekweek. Een zeilevenement dat ruim 200 jaar geleden begon met de zgn Hardzeildag en inmiddels is uitgegroeid tot een 6-daags zeilevenement. Ca 775 zeilboten zullen aan de start verschijnen, waarmee het deelnemers aantal op ongeveer het zelfde niveau blijft als de afgelopen jaren. Daarmee is de Sneekweek nog steeds het grootste zeilevenement op Europese Binnenwateren.

 

Afke de Goede, voorzitter van het wedstrijdcomité van de Sneekweek: “We werken er hard aan om het evenement in topvorm te houden en een aantrekkelijke zeilcompetitie aan te bieden voor een breed publiek. De faciliteiten op het eiland zijn van hoge kwaliteit en de organisatie is de afgelopen jaren verder geprofessionaliseerd. Met ca 125 vrijwilligers gaan wij er weer een fantastisch evenement van maken. Daarnaast zetten we in op een zo goed mogelijke communicatie vooraf en tijdens de Sneekweek”.


Communicatie
De communicatie rondom de Sneekweek is de afgelopen jaren sterk verbeterd door de inzet van sociale media en het optuigen van een professioneel mediateam dat dagelijks in woord, beeld en geluid verslag doet van de verrichtingen op het Sneekermeer en het Starteiland. Ook dit jaar werkt dat team samen met de redacteurs van Zeilen.nl, die naast een maandblad ook een succesvolle website over de zeilsport vullen.

 

Daarnaast is al het Sneekweek nieuws overzichtelijk te volgen via een mobiele applicatie. In deze app is alle informatie over de Sneekweek samengebracht. Lees het nieuws, bekijk de uitslagen, Facebook- en Twitterberichten en bekijk in de agenda wat er allemaal te doen is. Via push berichten kan men bovendien op de hoogte blijven van de belangrijkste nieuwtjes.

 

Zeilklassen

In totaal verschijnen er dit jaar 29 verschillende zeilklassen aan de start. Grootste klasse is dit jaar de enorm in populariteit toegenomen Pampusklasse met bijna 60 deelnemers. Op de voet gevolgd door de jeugdklassen Splash Blue (53 deelnemers) en Flits (52 deelnemers). Traditioneel zijn ook de O-jol, 16m2, Laser en Valk goed vertegenwoordigd. In de Pampus, 16m2, Valk, O-jol en Splash Blue wordt begonnen met kwalificatiewedstrijden, de laatste 3 dagen uitmondend in Gold- en Silverfleet races. Op Hardzeildag zullen tevens wederom de Friese jachten en Boeiers aan de start verschijnen

 

Dagelijks vinden er 40 starts plaats. De eerste is die van de Finjoll om 10.00 uur ’s morgens. De Pampus is ’s middags rond de klok van 14.00 uur als laatste aan de beurt.

 

Groot terras en feesttent

Ook in 2016 is er weer een groot terras op het Starteiland in het Sneekermeer, waar de deelnemer en/of bezoeker zich dit jaar in Olympische sferen kan wanen. Op het speciaal ingerichte terras kan iedereen vanaf loungebanken genieten van de zeil- en sfeerbeelden van zowel de Sneekweek als van de Olympische Spelen, die via het grote scherm te volgen zijn. Elke middag en vrijwel elke avond treden er d’s en artiesten op met op zaterdag de topattractie Tof en op donderdag de afsluitende prijsuitreiking en een feest voor de zeilers. Het grote terras wordt ook gebruikt voor de uitreiking van de dagprijzen, die daar dagelijks om ca 17 uur wordt gehouden.

 

Programma

De Sneekweek begint als gebruikelijk op de eerste zaterdag van augustus. Traditio­neel wordt de Sneekweek op de vrijdagavond (5 augustus) geopend met de vlootschouw in de Kolk aan de voet van de Water­poort. In deze armada van schepen die dit jaar al om 21.30 uur van start gaat, zijn alle klassen die op het Sneekermeer acte de presence geven vertegen­woor­digd. Voorafgaand aan deze festiviteiten wordt sinds 1954 elk jaar een Schipper in de orde van de Sneeker Pan benoemd. De onderscheiding is een initiatief van de KWS in samenwerking met de gemeente Sudwest-Fryslân en wordt uitgereikt aan iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de watersport in het algemeen en voor die van de Sneekweek in het bijzonder. Deze wordt uitgereikt tijdens de officiële opening van de Sneekweek die dit jaar voor het eerst in het theater van Sneek zal plaatsvinden.

 

Gedurende de week zijn er diverse activiteiten op het Starteiland. Iedere dag zijn de boat & bites food trucks aanwezig. Op maandag is de familiedag met allerlei activiteiten voor zowel jong als oud. Daarnaast is er natuurlijk de gebruikelijke after-sail op het terras

 

De teamwedstrijden in de Regenboog tussen de gewesten Holland (De Kaag) en Friesland (KWS) zijn dit jaar op 1 avond. Zondag aan het eind van de middag wordt deze verzeild. Holland verdedigt hier een kleine voorsprong die ze behaalden tijdens de onlangs gehouden Kaagweek.

Tijdens de 201ste Hardzeildag zullen er wederom rond- en platbodemjachten aan de zeilwedstrijden meedoen.

 

De Sneekweek wordt traditioneel afgesloten in het de feesttent met de prijsuitreiking en aansluitend een groot slotfeest op donderdag.

Starteiland

Het Starteiland in het Sneekermeer vormt het middelpunt van de zeilwedstrijden. Hier leggen de meeste boten aan en op dit eiland hebben familieleden, vrienden en bekenden alle mogelijkheden om de verrichtingen van hun favorieten van nabij te aanschouwen. Het eiland dankt zijn bijnaam aan het feit dat er vroeger een starttoren op dit eiland stond. Tegenwoordig staat op die plaats een modern wedstrijdcentrum. Gestart wordt er niet meer vanuit het wedstrijdcentrum, wel is daar altijd de finish. Het bijzondere van de Sneekweek is dat er niet zoals gebruikelijk een driehoeksbaan wordt gevaren, maar de boeien verdeeld liggen over het Sneekermeer en naastgelegen wateren. Afhankelijk van de windkracht en windrichting moeten er circa 20 verschillende boeien worden gerond.

 

Op de www.sneekweek.nl vindt u informatie over bereikbaarheid van het starteiland en andere nuttige informatie.

 

www.facebook.com/sneekweekzeilen

www.twitter.com/sneekweek (wedstrijdcomité)

www.twitter.com/sneekweekzeilen (nieuws)