Menu

Mededelingen aan de wedstrijdzeilers

Mededelingen worden gepubliceerd op het officiële Mededelingenbord dat zich bevindt aan de zijkant van het Wedstrijdcentrum en zoveel mogelijk ook hier op de website. Informatie aan deelnemers wordt zoveel mogelijk gecommuniceerd via het Twitter account @kwssneek. Informatie over het verloop van de wedstrijden wordt zoveel mogelijk rechtstreeks vanaf het startschip gecommuniceerd via Twitter account @roekoepolle Het wel of niet verstrekken van informatie via internet, telefoon, Twitter en of Facebook kan niet worden gezien als een onjuiste handeling of verzuim en is geen grond voor verhaal.

Mededeling 6

11/08/2022 13:00 uur

Zoals beschreven in de Aankondiging regel 5.4, zal op de laatste wedstrijddag 11 augustus 2022 geen waarschuwingssein worden gegeven na 15:00 uur.
Dit wijzigt de Lokale Wedstrijdbepalingen regel 4.4.

Johan Schurer
Wedstrijdleider

Mededeling 5

Groepsindeling Pampusklasse

Goldfleet Bekijk indeling
Klassennummer 26
Kleurlint: rood

Silverfleet Bekijk indeling
Klassennummer 27
Kleurlint: groen

Johan Schurer
Wedstrijdleider

Mededeling 4:

Zeilnummer wijzigingen
KlasseFoutiefJuiste zeilnr
Vrijheid11321131
Vrijheid53875
Valk192425
Efsix14921479
Bemanningwissel
KlasseZeilnummerOude bemanningNieuwe bemanning
Vaurien36066geenDaan Stoel
Valk776geenRick Hofstra
16m23338geenMenthe Bonestroo
Schakel2500geenRob Bugel
Sailhorse2618geenRosan Steur
Efsix1479Arjen de JongBas Duterloo
Efsix1479Desiree DuivenstijnVincent Klaver
Pampus426geenHendrik - Jan Postel
Randmeer1111Jant Tine ZijlstraOp zaterdag en zondag: Max Deckers

Johan Schurer
Wedstrijdleider

Mededeling 3:

De controle van de wedstrijddocumentatie zal door het Watersportverbond worden uitgevoerd in plaats van door het wedstrijdcomité. Er zal geen straf worden uitgedeeld voor het niet tonen van geldige wedstrijddocumentatie, dit wijzigt regel 78.2. Iedere zeiler wordt desondanks geacht te hebben voldaan aan de licentieverplichting van het Watersportverbond. Het Watersportverbond zal na het evenement de betreffende deelnemers aanspreken.

Johan Schurer
Wedstrijdleider

Mededeling 2:

Voor Klasse 8 - Optimist geldt in afwijking van de aankondiging en lokale wedstrijdbepalingen van de reguliere wedstrijden (art. 6.6) het volgende:

Op zaterdag 6 t/m maandag 8 augustus zal op de reguliere Sneekweek baan worden gezeild voor dagprijzen. Deze wedstrijden zullen NIET meetellen voor de wedstrijdserie (hoofdprijs)

Op dinsdag 9 t/m donderdag 11 augustus zal door de Optimistklasse (uitsluitend) worden gezeild op de Noordbaan, waarbij de uitslagen gelden voor de wedstrijdserie (hoofdprijs) in de Sneekweek. (Uiteraard worden er ook dagprijzen uitgereikt.

Ter verduidelijking: er is alleen sprake van een serie tijdens de laatste drie dagen.

Johan Schurer
Wedstrijdleider

Mededeling 1:

We hebben, zoals bij alle evenementen, de ingeschreven deelnemers laten controleren op het hebben van een geldige wedstrijddocumentatie. Deze controle wordt uitgevoerd door het Watersportverbond. Het resultaat van deze controle is een lijst met deelnemers die nog niet beschikken over geldige wedstrijddocumentatie.

klik hier om de lijst te bekijken

Back to top