iconInschrijven

Lid worden?

kijk wat de KWS kan bieden

iconVereniging

Vrijwilliger worden

Samen zeilen / organiseren

iconWedstrijden

inschrijven

wedstrijden en trainingen

Wedstrijdbepalingen Yngling jubileum

 

 

Wedstrijdbepalingen

 

  Volvo Jubileum Yngling 40 jaar

 

 

  9 en 10 augustus 2008

 

 

 

 

Lokale Wedstrijdbepalingen

 

 

 

De Volvo jubileumwedstrijden Yngling 40 jaar worden gehouden op 9 en 10 augustus 2008 op het Sneekermeer.

 

 

1           Organiserende Autoriteit:

 

De Koninklijke Watersportvereniging Sneek

In samenwerking met Yngling Club Holland

 

 

 

 

1.1         Leden Wedstrijdcomité:

 

Jan Kooistra                    (wedstrijdleider)

Annemarie Schuurmans   (schipper startschip)

Maaike Wiersma              (uitslagverwerking)

Beer van Arem

Arlette van Arem

Geert-Jan Engelmoer

Antoinette Knobben

Tineke Hofma

Obbe Lubach

 

 

1.2         Leden Protestcomité:

 

Jos Spijkerman               (voorzitter)

ntb

ntb
 

 

1.3         Leden Rescue:

 

            1 boot:    sectie Stand-By van de KWS.

 

 

 

2.         De van toepassing zijnde bepalingen

 

Tezamen met de Standaard Wedstrijdbepalingen (SWB), zoals vermeld als bepaling van het Watersportverbond Appendix S in de Regels voor Wedstrijdzeilen 2005-2008 (RvW), inclusief alle wijzigingen en de bepalingen van het Watersportverbond, vormen deze Lokale Wedstrijdbepalingen (LWB) inclusief de bijlagen de Wedstrijdbepalingen voor het evenement conform regel 89.2 RvW.

 

 

3.          De locatie van het wedstrijdkantoor

 

3.1                Het wedstrijdkantoor is gevestigd in het wedstrijdcentrum van de KWS op het Kolmeersland in het Sneekermeer.

 

 

3.2                Het wedstrijdkantoor is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 0515-415140.

 

 

3.3                De openingstijden zijn op zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 en op zondag van 09.00 uur tot de start van de prijsuitreiking.

 

 

4.          Wijzigingen op de Standaard Wedstrijdbepalingen

 

4.1        In de SWB, zoals omschreven als Bepaling van het Watersportverbond Appendix S – Standaard Wedstrijdbepalingen, in de RvW 2005-2008, dienen de volgende wijzigingen te worden aangebracht:

 

 

o          SWB regel 11.5 voor “29.2” te lezen “29.1 RvW”;

 

 

o          SWB regel 14.2 wordt 14.1;

 

 

o          SWB regel 14.3 wordt 14.2;

 

 

o          SWB regel 16.6 voor “14.3” te lezen “14.1”;

 

 

o          SWB regel 16.6 voor “19.2” te lezen “19”.

 

 

4.2                Iedere wedstrijd op zaterdag, waarvoor het waarschuwingssein om 18.00 uur niet is gegeven, zal op de betreffende dag niet meer worden verzeild. Dit is een aanvulling op regel 5 SWB.

 

 

4.3                Op de laatste dag van het evenement (zondag 10 augustus 2008) zal er na 15.00 uur geen waarschuwingssein meer worden gegeven.

 

 

4.4                Het Wedstrijdcomité mag niet later dan 3 minuten voor het startsein een merkteken van de startlijn verplaatsen. Dit is een wijziging van regel 27.2 RvW en een aanvulling op regel 11 SWB.

 

 

4.5                Er wordt naar gestreefd de wedstrijden na ca. 60 minuten te beëindigen.

 

 

4.6                Artikel 18.1 SWB (meldboei) is niet van toepassing.

 

 

 

5.          Scoren

 

5.1                Het Lage Punten Scoresysteem, regel A4 RvW is van toepassing. Er zijn 5 wedstrijden geprogrammeerd, waarvan 4 wedstrijden moeten worden voltooid om de serie geldig te maken.

 

 

5.2                Wanneer minder dan 5 wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores.

 

 

5.3                Wanneer 5 wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores met aftrek van de slechtste score.

 

 

6.                  Prijzen

 

6.1         Over de totale wedstrijdserie worden prijzen ter beschikking gesteld en wel als volgt:

 

 

    Bij 7 t/m 9 inschrijvers:         2 prijzen.
    Bij 10 t/m 14 inschrijvers:      3 prijzen.
    Bij 15 t/m 20 inschrijvers:      4 prijzen.
    Bij 21 of meer inschrijvers:    5 prijzen.

 

 

 

 

Er kunnen extra prijzen beschikbaar zijn, welke naar het inzicht van het bestuur van Yngling Club Holland toegekend worden.

 

 

 

 

De uitreiking van de prijzen zal op de laatste dag van het evenement om circa 15.00 uur (protestbehandeling voorbehouden) plaatsvinden nabij het Wedstrijdcentrum van de KWS op het Kolmeersland.

 

 

 

Bijlage A: Het Wedstrijdgebied

 

A1         Het wedstrijdgebied wordt gevormd door het Sneekermeer ten zuid-oosten van het Prinses Margrietkanaal.

 

 

 

 

A2         Het is deelnemers aan de wedstrijd verboden om zich tijdens het wedstrijdzeilen te bevinden in de betonde vaargeul door het Sneekermeer. De genoemde vaargeul, een gebied kenbaar gemaakt aan de lijn gevormd door de betonning, geldt als een hindernis in de zin van de Definities RvW.

 

 

Bijlage B: Baan en merktekens

 

B1.        De ban en

 

Baandiagram is gelijk voor de banen A, B en C  

 

 

 

 

Baan A:    start – 1 – 2 – 3 of 5 – 1 – 2 – 4 – finish

Baan B:    start – 1 – 2 – 3 of 5 – 1 – 2 – 3 of 5 – 1 – 2 – 4 – finish

Baan C:    start – 1 – 2 – 3 of 5 – 1 – 2 – 3 of 5 – 1 – 2 – 3 of 5 – 1 – 2 – 4 –      finish

 

 

 

 

B2.        De merktekens

 

B2.1       De merktekens van de baan zijn in het baandiagram als volgt weergegeven: De oneven nummers zijn rode boeien en de even nummers vertegenwoordigen gele boeien. De boeien hoeven in werkelijkheid niet van een (gelijkluidend) nummer voorzien te zijn.

 

 

B2.2       De merktekens van de start­lijn zijn ongenummerde oran­je boeien.

 

 

B2.3       De finishlijn wordt gevormd door een blauwe vlag op het achterschip -en een blauwe boei recht benedenwinds van het startschip.

 

 

B2.4       De te zeilen baan wordt aangegeven door het tonen van een geel bord met daarop een zwarte letter (A, B of C) op het startschip.

 

 

 

Bijlage C: Startprocedure en Startrooster

 

C1.        De startprocedure is conform regel 26 RvW. Het klassensein is een witte vlag met in het midden het zeilteken van de Ynglingklasse.

 

 

C2.         Algemene terugroep

 

De nieuwe starttijd bij een algemene terugroep is 5 minuten na de ongeldig verklaarde start. Dit wijzigt regel 29.2 RvW. Het neerhalen van het klassensein voor de ongeldig verklaarde start geldt in dit geval als visueel nieuw waarschuwingssein. De EV-wimpel wordt, tegelijk met het nieuwe 1-minuutsein, neergehaald. Dit wijzigt regel 29.2 RvW en Wedstrijdseinen RvW.

 

 

C3.        Het Startrooster .

 

C3.1      De wedstrijden zijn als volgt geprogrammeerd:

 

 

        

 

 

Datum

 

 

1e start

 

 

2e start

 

 

3e start

 

 

zaterdag 9 augustus

 

 

11.00 uur

 

 

zsm

 

 

 zs m

 

 

zondag 10 augustus

 

 

11.00 uur

 

 

zsm

 

 

 

 

 

C3.2     Indien mogelijk is er een pauze tussen de eerste en de tweede wedstrijd of tussen de tweede en de derde wedstrijd. Dit zal samen met de nieuwe starttijd bij de finish worden medegedeeld vanaf het finishschip.

 

 

C3.3     Per dag kunnen maximaal 4 wedstrijden worden verzeild

 

 

 

 

           

 

 

 

kalender