iconInschrijven

Lid worden?

kijk wat de KWS kan bieden

iconVereniging

Vrijwilliger worden

Samen zeilen / organiseren

iconWedstrijden

inschrijven

wedstrijden en trainingen

Aankondiging Yngling 40 jaar!

AANKONDIGING

Wedstrijden voor het

Jubileum Yngling 40 jaar

in de

Ynglingklasse

 

op 9 en 10 augustus 2008

op het Sneekermeer

 

 

De organiserende autoriteit bestaat uit de volgende verenigingen:

            De Koninklijke Watersportvereniging Sneek (KWS)

            In samenwerking met Yngling Club Holland

 

1          De regels

1.1       De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen 2005-2008 (RvW).

1.2       De voorschriften van het Watersportverbond zijn van toepassing, inclusief de “Bepaling van het Watersportverbond - Appendix S”.

1.3       Wijzigingen in de van toepassing zijnde regels zullen volledig in de (Lokale) Wedstrijdbepalingen worden vermeld.

 

2          Inschrijvingen

2.1       Inschrijvingen dienen te worden ge­daan per e-mail aan wedstrijdcommissaris@yngling.nl of via de site www.sneekweek.nl

2.2       Sluiting van de inschrijving: 7 augustus 2008.

2.3       Het inschrijfgeld voor het evenement inclusief buffet en feest bedraagt € 60,00 per team en dient voor de sluitingsdatum van de inschrijving overgemaakt te worden op banknummer 628392869 ten name van Yngling Club Holland te Oegstgeest onder vermelding van “Jubileum Yngling 40 jaar” en het zeilnummer van de ingeschreven boot.

 

3          Reserve

 

4          Programma van de Wedstrijden

4.1         De wedstrijden zijn als volgt geprogrammeerd:

Datum

1e start

2e start

3e start

zaterdag 9 augustus

11.00 uur

Zsm

 zsm

zondag 10 augustus

11.00 uur

Zsm

 

 

4.2       Indien mogelijk is er een pauze tussen de eerste en de tweede wedstrijd of tussen de tweede en de derde wedstrijd op zaterdag 9 augustus. Op de laatste dag zal na 15.00 uur geen waarschuwingssein meer worden gegeven.

4.3       Per dag kunnen maximaal 4 wedstrijden worden verzeild.

 

5          Meting

Alle deelnemende boten dienen in het bezit te zijn van een geldige meetbrief en dienen te voldoen aan de klassenvoorschriften 2008. Deze klassenvoorschriften zijn gepubliceerd op de website van Yngling Club Holland (www.yngling.nl).

 

6          Registratie en Wedstrijdbepalingen

6.1       De registratie van de deelnemers aan Jubileum Yngling 40 jaar vindt plaats op vrijdag 8 augustus van 19.00 uur tot 20.00 uur en op zaterdag 9 augustus  van 9.00 uur tot 10.30 uur op het Wedstrijdcentrum van de KWS op het Starteiland.

6.2       De Wedstrijdbe­palingen zijn beschikbaar bij het Wed­strijd­centrum op vrijdag 8 augustus 2008 van 19.00 tot 20.00 uur en op zaterdag 9 augustus vanaf  09.00 uur. De normale openingstijden van het Wedstrijdcentrum zijn dagelijks van 09.00 - 18.00 uur.

 

7          Locatie

De wedstrijden zullen worden gehouden op het Sneekermeer

 

8          De baan

De wedstrijden zullen worden gezeild op een up-down baan of een inner-/outerloop baan. Een beschrijving van de baan zal worden vermeld in de wedstrijdbepalingen. Er wordt naar gestreefd iedere wedstrijd na ongeveer 60 minuten te beëindigen.

9          Scoren

9.1       Het Lage punten Scoresysteem van Appendix A, regel A4 RvW is van toepassing. Er zijn 5 wedstrijden geprogrammeerd.

9.2       Bij 4 geldige scores voor de eindscore wordt de slechtste score afgetrokken.

 

10       Ligplaatsen en tewaterlating van boten

10.1     Deelnemende boten krijgen geen specifieke ligplaats toegewezen.

10.2     De KWS heeft de beschikking over een botenkraan nabij het Sneekermeer. Deelnemers aan “Jubileum Yngling 40 jaar” kunnen tegen betaling van €12,50 gebruik maken van deze kraan. De kraan wordt de dag voorafgaande aan het evenement op vrijdag 8 augustus van 17.00 – 20.00 uur bediend en op de eerste dag van het evenement van 08.00 – 11.00 uur. Buiten de genoemde tijden kan slechts getakeld worden na een telefonische afspraak met de heer T.Postma (06-18125015). De inrit voor de kraan en trailerhelling is tegenover de afslag van de weg naar het pontje van het Starteiland. Op het parkeerterrein is tevens gelegenheid om boottrailers te stallen.

 

11       Radiocommunicatie

Terwijl hij wedstrijd zeilt, mag een boot noch radiosignalen uitzenden noch radioberichten ontvangen die niet beschikbaar zijn aan alle boten. Deze beperking is ook van toepassing op mobiele telefoons.

 

12       Prijzen

12.1     Prijzen zullen worden toegekend aan iedere boot die de eerste, tweede, derde, vierde of vijfde plaats heeft behaald in het evenement.

12.2     Er kunnen dagprijzen worden toegekend aan de zeilende deelnemers die op die dag een bijzondere prestatie hebben geleverd.

 

13       Informatie

Voor nadere informatie kunt U contact opnemen met:

1.         Yngling Club Holland, www.yngling.nl of Hidde-Jan Haven, wedstrijdcommissaris@yngling.nl

2.         Koninklijke Watersportvereniging Sneek (KWS), telefoon 0515-430810 / www.sneekweek.nl

3.         Wedstrijdcentrum KWS, telefoon 0515-415140 (tijdens evenement).

 

kalender