iconInschrijven

Lid worden?

kijk wat de KWS kan bieden

iconVereniging

Vrijwilliger worden

Samen zeilen / organiseren

iconWedstrijden

inschrijven

wedstrijden en trainingen

Samenvattingen van Protesten

Samenvatting van protesten

Onderstaand overzicht bevat samenvattingen van de ingediende protesten en de uitspraken van het protestcomité. Aan het overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Zij gelden niet als schriftelijke uitspraak in de zin van regel 65.2 Regels voor Wedstrijdzeilen.

 

Nr.

Partijen

Omschrijving ingediend Protest

Conclusies & Beslissing

1

Flits C 854 – Flits C 1102

854 vaart over bb, 1102 over sb. 854 roep bb, maar krijgt geen voorrang en moet afvallen/uitwijken voor 1102.

1102 over sb is niet vrijgebleven van de 854 over bb en heeft regel 10 overtreden. 1102 wordt gedisqualificeerd voor Race 1.

2

16m 4413 – 16m 4274

De 4274 over sb nadert de 4413 over bb en wijkt onvoldoende uit, waardoor een aanvaring met ernstige schade ontstaat. De 4413 kan de wedstrijd niet vervolgen.

De 4274 over sb is niet vrijgebleven van de 4413 over bb. De 4274 heeft de wedstrijd verlaten en voldaan aan regel 44.1 en wordt verder niet gestraft. Verhaal toegekend aan de 4413; gemiddelde punten van race 2 en 3 voor race 1.

3

Schakel 2373 – Schakel 2005

De 2373 over bb heeft een aanvaring met de 2005 over sb. Er is schade aan de 2373.

De 2005 over sb is niet vrijgebleven van de 2373 over bb en heeft regel 10 overtreden. De 2005 heeft 2 rondenstraf genomen, maar had zich gezien de ernstige schade moeten terugtrekken. De 2005 wordt gedisqualificeerd voor race 1.

4

Flits C 1077 – Flits C 1100

1100 geeft te weinig ruimte aan 1077 bij boei 3.

De 1100 is als loefwaartse boot niet vrijgebleven van de 1077 en heeft regel 11 overtreden. 1100 is gedisqualificeerd voor race 1.

5

Efsix 2059 – Valk A 498

Valk 498 vaart over sb en heeft ons varend over bb niet gezien. Gevolg aanvaring met ernstige schade aan dek een rubberrand.

Behandeld onder regel 63.3b. Valk 498 over sb is niet vrijgebleven van Efsix 2059 over bb en heeft regel 10 overtreden.

Na heropening bleek dat de aanvaring plaatsvond 7 minuten voor de start van Valk 498. Valk 498 kan niet worden gestraft i.o.m. voorwoord deel 2, omdat hij nog niet wedstrijd zeilde op het moment van de aanvaring.

Efsix 2059 krijgt gemiddelde punten van alle volgende races  voor race 1.

6

Flits B 548 – RC

Op waarschuwingssein van Flits B hing baansein rood. Later pas groen. Wij hebben de rode baan gezeild. Graag verhaal

RC toont niet het juiste baansein conform regel 27.1 Flits  548 en 1108 krijgen gemiddelde punten van alle volgende races  voor race 1.

7

12 voetsjol 742 – 12 voetsjol 756

De 756 staat als nummer 1 op de uitslagenlijst. De 742 heeft de 756 gedurende de wedstrijd nooit gezien.

De 756 heeft de baan niet gevaren en heeft regel 28.1 overtreden. 756 is gedisqualificeerd voor race 1.

8

Regenboog 131 – Regenboog 67

Voor het startsein blijft Regenboog 67 niet vrij van de 131 die met zeer weinig snelheid voor de lijn ligt te wachten aan loef van Regenboog 18

P teruggetrokken

9

Flits B 1108 verzoek om verhaal-

Flits B 1108 heeft de verkeerde baan gevaren

Verhaal voor B 1108 conform P 6 (verkeerde baansein) Verzoek om verhaal derhalve ingetrokken.

10

Spanker 22- Spanker 964

Spanker 964 heeft niet de volledige baan gevaren

Spanker 964 heeft de baan niet gevaren en wordt gediskwalificeerd voor race 2.

11

Splash B 274 – Splash B 2142

Splash 2142 heeft boei 16 niet gerond en dus een deel van de baan niet gevaren.

Splash 2142 heeft een merkteken van de baan niet gerond conform regel 28.1. Splash 2142 wordt gediskwalificeerd voor race 3. Dit vervangt zijn/haar OCS voor race 3.

12

Flits 25; Verzoek om verhaal

Flits 25 slaat vlak voor de finishlijn om. Bemanning wordt tegen verzoek van stuurman door Stand-by uit het water gehaald. 25 kan hierdoor niet reglementair finishen.

Stand-by heeft niet onjuist gehandeld. Verzoek om verhaal afgewezen.

13

Splash 40; Verzoek om verhaal

Splash 40 vaart langs de verkeerde kant van het finishschip. Is teruggevaren en afgetoeterd..

Splash 40 heeft boei 21 niet juist gerond en heeft RvW 28.1 overtreden. Verzoek om verhaal afgewezen.

14

Valk A 45; Verzoek om verhaal

Valk A 45 moet plots overstag omdat Valk A 753 vlak voor hem overstag gaat. Daarbij slaat de 3e man overboord. Omdat deze moet worden opgehaald, finisht hij als 3e in plaats van als 2e. 753 draait 2 rondjes.

Omdat er geen letsel of schade is, wordt niet voldaan aan de voorwaarde  zoals onder 62.1 b.

Verzoek om verhaal wordt afgewezen.

15

Randmeer 775- Randmeer 1003

Randmeer 1003 zeilt over SB aan de wind met weinig snelheid. 775 zeilt over bb. Om een aanvaring te voorkomen gaat 775 overstag. 1003 valt af en raakt 775 aan bb, 1 meter voor de spiegel met schade.

Randmeer 1003 is als sb zeilende boot en loefwaarts jacht niet vrij gebleven van 775 over bb en overtreedt regel 10 en 11.

1003 kan niet worden gestraft, omdat hij niet wedstrijd zeilde, conform het voorwoord van RvW deel 2.

16

Randmeer 818 tegen Valk 260

Valk gaat overstag terwijl dit gezien situatie niet mogelijk was.

Valk 260 over SB is niet vrij gebleven van Randmeer 818 over BB en heeft RvW 10 overtreden. Beide boten hebben getracht de aanvaring te voorkomen. DSQ voor 260

17

Yngling 111 – Yngling 355

Formulier niet ingeleverd.

 

18

Spanker 925 – Spanker 1958

Boei 5 niet gerond

Protest  ongeldig, omdat de geprotesteerde partij niet op de hoogte is gesteld.

19

Spanker 925 – Spanker 898

898 poogt achterlangs te varen, doch blijft niet vrij van 925

898 als sb zeilende boot is niet vrij gebleven van 925 als bb zeilende boot en overtreedt regel 10. 925 heeft voldaan aan regel 14 door op te loeven om een aanvaring te voorkomen.

20

Spanker 961 tegen Spanker 1

Spanker 1 voer de gehele wedstrijd achter ons, maar is na boei 16 naar boei 23 en daarna  naar boei 20 gevaren en is vóór ons gefinisht.

Protest  ongeldig. Ingediend buiten de tijdslimiet zonder geldige reden.12

21

Spanker 925 - Spanker 898

Spanker 898 vaart gestrekte koers achter spanker 925 langs zonder aan te roepen.

Afgewezen; Spanker 925 heeft vervangende straf genomen conform 44.1 & 44.2 RvW

22

Valk B 260 – verzoek tot heropening P 16

Er is geen protest aangezegt en er was geen schade

Verzoek ongeldig omdat het buiten tijdslimiet is ingeleverd.

23

Flash 761 – Flash 2389

 

 

24

Optimist  2810 – Optimist 2628

Bakboord- stuurboord

Protest teruggetrokken

25

Schakel 2596 – Schakel 2188

Heeft 2188 met meetbrief 2533 met stuurman E. Kort i.p.v. T. Kort rechtmatig aan race 5 deelgenomen?

E. Kort heeft toestemming van het wedstrijdcomité gekregen  en heeft als nieuwe deelnemer race 5 gevaren en is als deelnemer met zeilnr 21881 in de uitslag van race 5 opgenomen.

26

Sailhorse 2073 – Sailhorse 2526

2526 draait strafrondje en ramt de 2073 aan bakboord

De 2526 is tijdens het draaien van de strafronden niet vrijgebleven van de 2073.  De 2526 heeft zich teruggetrokken uit de wedstrijd en wordt verder niet gestraft.

27

met 28

Spanker 482 - G2 nr 12

 

16m2 3396 – Spanker 482

G2 (12) vaart van achteren met zijn zijstag tegen de giek van de 482 waarna die tegen de 3396 aanvaart.

G2 (12) als vrij achter liggende boot bij het invaren van de zone is niet vrigebleven van de 482 en overtreedt RvW 18.2c. G2(12) DSQ race 5

Spanker 482 als vrij achter liggende boot bij het invaren van de zone is niet vrigebleven van de 3396 en overtreedt RvW 18.2c maar vrijuit volgens RvW 64.1b om hij daartoe werd gedwongen door G2(12)

29

Randmeer A 258 – Randmeer A 1026

Voor de start ligt 258 over bb zonder vaart bij de startlijn. De 1026 komt halve wind aanvaren  over bb aan loefzijde. Hij loeft op en raakt de 258.

De 1026 is als loefwaartse boot niet vrijgebleven van de 258 en heeft zijn 2 rondenstraf niet zo snel mogelijk genomen. 1026 wordt gediskwalificeerd voor race 5.

30

Valk B 833 – Valk B 426

Tijdens het ronden van boei 16 raakt de 426 de 833.

Protest is zonder geldige reden te laat ingediend. Protest ongeldig.

31

Regenboog 130 – Regenboog 131

130 vrij achter, moet 123 voor laten gaan bij ronden boei 12. 130 wordt aangevaren door vrij achter liggende 131 waardoor 130 in aanvaring komt met 123

Regenboog 86 heeft als buitenliggende boot  zonder overlap  het invaren van de zone met 130, aan de 130 geen ruimte gegeven.

86  heeft als buitenliggende boot met overlap met de 131, de 131 geen ruimte gegeven om vrij te blijven van de 130.  130 zonder overlap met 123 is niet vrijgebleven van 123 a.g.v. de aanvaring met de 86. 131 is miet vrijgebleven van 123 a.g.v. de aanvaring met de 130.
130 heeft RvW 18.2c overtreden maar gaat vrijuit o.g.v. RvW 64.1b
86 heeft RvW 18.2a en 18.2c overtreden.
86 DSQ voor race 5

32

Regenboog 131 – Regenboog 86

130 en 131 liggen vrij achter elkaar als binnenste schepen.

130 krijgt ruimte om te ronden 131 krijgt geen ruimte van 86 om 130 vrij te zeilen

Zie 31

33

Pampus 43 – Pampus 418

418 over bb kan de boei niet halen, gijpt weg en raakt daarbij de 43.

Pampus 418 verandert van koers en geeft de 43 geen ruimte om vrij te blijven. Pampus 418 wordt gediskwalificeerd voor race 5.

34

Regenboog 123 – Regenboog 130 en 131

Bij onderboei kreeg 123 die vrij voor was, geen ruimte van 130 en 131en werd door beiden aangevaren met schade.

Zie 31

 

iconPhoto

Foto & Video

klik hier

kalender