iconInschrijven

Lid worden?

kijk wat de KWS kan bieden

iconVereniging

Vrijwilliger worden

Samen zeilen / organiseren

iconWedstrijden

inschrijven

wedstrijden en trainingen

Wedstrijdbepalingen

Lokale Wedstrijdbepalingen

 

De Sluitingswedstrijden van de Koninklijke Watersportvereniging Sneek worden gehouden op 27 en 28 september 2008 op het Sneekermeer.

 

1 Organiserende Autoriteit:

 

De Koninklijke Watersportvereniging Sneek

 

 

1.1 Leden Wedstrijdcomité:

Piet v/d Zwaag (wedstrijdleider)
Anne-Marie Schuurmans
(schipper startschip)
Rinnie Boelsma
(uitslagverwerking)
Amerens Schurer
Danjel Schurer
Dina Schurer
Evert Steensma
Gert-Henk Bakker
Johan Schurer
Nienke Margadant
Tilly Efdee
Tjitze Efdee

 

 

1.2 Leden Protestcomité:

Irene Wentink (voorzitter)
Jan Westers
Onno Zweep
Onno Yntema

 

 

1.3 Leden Rescue:

Wim Faber (coörd. zaterdag) Piet Simon (coörd. zondag)
Henny Faber
Jacques Bais
David Dijkstra
Wim ter Horst
Fred Hoekstra
Bianca Franckena
Obbe Lubach
Jan Pieter Dijkstra

 

 

2. De van toepassing zijnde bepalingen

 

Tezamen met de Standaard Wedstrijdbepalingen (SWB), zoals vermeld als bepaling van het Watersportverbond Appendix S in de Regels voor Wedstrijdzeilen 2005-2008 (RvW), inclusief alle wijzigingen en de bepalingen van het Watersportverbond, vormen deze Lokale Wedstrijdbepalingen (LWB) inclusief de bijlagen de Wedstrijdbepalingen voor het evenement conform regel 89.2 RvW.

 

 

3. De locatie van het wedstrijdkantoor

 

3.1 Het wedstrijdkantoor is gevestigd in het wedstrijdcentrum van de KWS op het Kolmeersland in het Sneekermeer.

 

 

3.2 Het wedstrijdkantoor is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 0515-415140.

 

 

3.3 De openingstijden zijn op zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 en op zondag van 09.00 uur tot de start van de prijsuitreiking.

 

 

4. Wijzigingen op de Standaard Wedstrijdbepalingen

 

4.1 In de SWB, zoals omschreven als Bepaling van het Watersportverbond Appendix S – Standaard Wedstrijdbepalingen, in de RvW 2005-2008, dienen de volgende wijzigingen te worden aangebracht:

 

o SWB regel 11.5 voor “29.2” te lezen “29.1 RvW”;  

o SWB regel 14.2 wordt 14.1;

o SWB regel 14.3 wordt 14.2;

o SWB regel 16.6 voor “14.3” te lezen “14.1”;

o SWB regel 16.6 voor “19.2” te lezen “19”.

 

4.2 In aanvulling op de Wedstrijdseinen RvW en regel 4 SWB (seinen op de wal) geldt dat, indien vlag “OW” boven “C” wordt getoond, alle nog niet gestarte wedstrijden in de C-klasse worden uitgesteld. In afwijking van de Wedstrijdseinen RvW zal het waarschuwingssein niet eerder dan 30 minuten nadat dit sein is weggenomen worden gegeven.

 

4.3 In aanvulling op de Wedstrijdseinen RvW en bepaling 4 SWB (seinen op de wal) geldt dat, indien vlag “OW” boven “B” wordt getoond, alle nog niet gestarte wedstrijden in zowel de B-klasse als in de C-klasse worden uitgesteld. In afwijking van de Wedstrijdseinen RvW zal het waarschuwingssein niet eerder dan 30 minuten nadat dit sein is weggenomen worden gegeven.

 

4.4 In aanvulling op de Wedstrijdseinen en regel 4 SWB (seinen op de wal) geldt dat, indien vlag N boven Tweede Vervang (Wit/blauw driehoek) wordt getoond, alle nog niet gestarte wedstrijden van deze dag in zowel de B- als de C-klasse niet meer op deze dag zullen worden verzeild.

 

4.5 Iedere wedstrijd op zaterdag, waarvoor het waarschuwingssein om 19.00 uur niet is gegeven, zal op de betreffende dag niet meer worden verzeild. Dit is een aanvulling op regel 5 SWB.

 

4.6 Het Wedstrijdcomité mag niet later dan 3 minuten voor het startsein een merkteken van de startlijn verplaatsen. Dit is een wijziging van regel 27.2 RvW en een aanvulling op regel 11 SWB.

 

4.7 De Finishlijn zal liggen tussen een stok onder vlag "S" op een comitéschip en een nabijgelegen merkteken van de baan.

 

Dit wijzigt regel 13 SWB.

 

4.8 Er wordt naar gestreefd de wedstrijden na ca. 80 minuten te beëindigen.

 

 

5. Scoren

 

5.1 Wanneer minder dan 4 wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores. Dit wijzigt SWB regel 17.3 (a).

 

 

5.2 Wanneer 4 wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores met aftrek van de slechtste score. Dit wijzigt SWB regel 17.3 (b).

 

 

6. Prijzen

 

6.1 In alle klassen worden over de totale wedstrijdserie prijzen ter beschikking gesteld en wel als volgt:

 

 

Bij 7 t/m 9 inschrijvers : 2 prijzen.
Bij 10 t/m 14 inschrijvers
: 3 prijzen.
Bij 15 t/m 20 inschrijvers
: 4 prijzen.
Bij 21 of meer inschrijvers
: 5 prijzen.
Indien in een klasse meerdere boten zijn ingeschreven, waarvan slechts één start en finisht, wordt aan hem de tweede prijs toegekend.

 

 

6.2 Is in een klasse het aantal boten dat start groter dan één, maar gelijk aan of kleiner dan het aantal prijzen, dan wordt het aantal prijzen verminderd tot het aantal gestarte boten verminderd met één.

6.3 De uitreiking van de prijzen zal op de laatste dag van het evenement om circa 15.00 uur (protestbehandeling voorbehouden) plaatsvinden nabij het Wedstrijdcentrum van de KWS op het Kolmeersland.

Bijlage A: Het Wedstrijdgebied

 

 

A1 Het wedstrijdgebied wordt gevormd door het Sneekermeer ten zuid-oosten van het Prinses Margrietkanaal.

 

 

A2 Het is deelnemers aan de wedstrijd verboden om zich tijdens het wedstrijdzeilen te bevinden in de betonde vaargeul door het Sneekermeer. De genoemde vaargeul, een gebied kenbaar gemaakt aan de lijn gevormd door de betonning, geldt als een hindernis in de zin van de Definities RvW.

 

 


A3 Het wedstrijdgebied is onderstaand weergegeven:

 

 

Bijlage B: Banen en merktekens

 

B1. De banen

 

De wedstrijden worden gevaren op de KWS-banen.

 

 

Het baansein is een geel bord met een zwarte letter.

 

 

 

B2. De merktekens

 

B2.1 De merktekens van de baan zijn rode boeien voorzien van oneven nummers en gele boeien voorzien van even nummers.

 

 

B2.2 Het vervangende merkteken conform regel 34(b) RvW is een boei van dezelfde kleur met een ander of geen nummer. Er worden geen geluidseinen gegeven bij dit merkteken.

 

 

B2.3 De merktekens van de start­lijn zijn ongenummerde oran­je boeien.

 

 

B2.4 Als voor of op het voorbereidingssein van een klasse een groene vlag wordt getoond is het eerste merkteken een groene boei zonder nummer. Deze boei vervangt het eerste merkteken van de aangegeven baan en dient in de plaats van dit eerste merkteken aan dezelfde zijde gerond te worden.

 

 

B2.5 De te zeilen banen zijn onderstaand aangegeven:

 

 

 

Baan A Noord: start bij boei 11-14SB-9BB-4SB-13BB-5BB-1BB-11BB-enz.

 

 

 

Baan B Noordoost: start bij boei 1-12SB-11BB-6SB-8SB-2SB-enz.

 

 

 

Baan C Oost: start bij boei 2-13BB-14SB-7BB-4SB-6SB-15BB-9BB-2SB-enz.

 

 

 

Baan D Zuidoost: start bij boei 3-8SB-1BB-11BB-14SB-9BB-4SB-7BB-5BB-3BB-enz.

 

 

 

Baan E Zuid: start bij boei 3 -10SB-15BB-11BB-12SB-8SB-3BB-enz.

 

 

 

Baan F Oost-Noordoost: start bij boei 1-13BB-2SB-7BB-14SB-6SB-1BB-enz.

 

 

 

Baan G Noord-Noordoost: start bij boei 11-4SB-9BB-12SB-8SB-15BB-11BB-enz.

 

 

 

Baan H Zuid-Zuidwest: start bij boei 3-11BB-4SB-9BB-12SB-8SB-3BB-enz.

 

 

 

Baan J West-Zuidwest: start bij boei 7-2SB-5BB-3BB-8SB-1BB-11BB-7BB-enz.

 

 

 

Baan K Zuidwest: start bij boei 5 -1BB-6SB-16SB-5BB-enz.

 

 

 

Baan L West: start bij boei 6-3BB-8SB-15BB-10SB-1BB-11BB-4SB-6SB-enz.

 

 

 

Baan N Noordwest: start bij boei 9-14SB-7BB-4SB-6SB-8SB-3BB-10SB-15BB-11BB-9BB-enz.

 

 

 

Bijlage C: Startprocedure en Startrooster

 

C1. Waarschuwingssein.

 

In afwijking van regel 26 RvW zal het waarschuwingssein bestaan uit het klassensein en vlag “W”. Voor iedere klasse is het klassensein gelijk aan het klassennummer zoals vermeld in het startrooster.

 

 

Wanneer het waarschuwingssein samenvalt met het startsein van een klasse is het neerhalen van vlag “W” het visuele waarschuwingssein en startsein.

 

 

C2. Algemene Terugroep.

 

De nieuwe starttijd bij een algemene terugroep is 5 minuten na de ongeldig verklaarde start.

 

 

De startvolgorde, zoals aangegeven in Bijlage C3, zal altijd worden gevolgd.

 

 

Het strijken van vlag “W” voor de ongeldig verklaarde start geldt in dit geval als nieuw visueel waarschuwingssein. De EV-wimpel wordt, tegelijk met het nieuwe 1-minuutsein, gestreken. Dit wijzigt regel 29.2 RvW en Wedstrijdseinen RvW.

 

 

C3. Het Startrooster .

 

Het startrooster wordt uiterlijk op woensdag 24 september gepubliceerd op de website www.sneekweek.nl

 

kalender