iconInschrijven

Lid worden?

kijk wat de KWS kan bieden

iconVereniging

Vrijwilliger worden

Samen zeilen / organiseren

iconWedstrijden

inschrijven

wedstrijden en trainingen

Aankondiging

 

 

AANKONDIGING

van de

Roekoepôlle Race

voor alle IFKS (A/B -klasse) en SKS gemeten skûtsjes en Kleine a klasse

Georganiseerd door de KONINKLIJKE WATERSPORTVERENIGING SNEEK

op 17 en 18 oktober 2015

te houden op het Sneekermeer en de Zout- en Goingarypster poelen.

 

1 DE REGELS
  1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen 2013 - 2016 (RvW)
  1.2 De Standaard wedstrijdbepalingen zoals vermeld in Appendix S zullen van toepassing zijn.
  1.3 De Lokale Wedstrijdbepalingen kunnen deze wedstrijdbepalingen wijzigen.
     
2 RESERVE
     
3 DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING
  3.1 In verband met het grote succes van de afgelopen jaren is er voor de Grote A geen maximum meer voor deelname. In de Kleine A klasse worden maximaal 16 schepen toegelaten worden. 
  3.2 De inschrijving geschied via deze site en dient te worden voldaan met IDEAL.
  3.3 Zowel de inschrijving als de betaling moeten voor de sluitingsdatum van de inschrijving zijn ontvangen door het wedstrijdsecretariaat.
  3.4 Sluitingsdatum van de inschrijving: WOENSDAG 14 oktober.
     
     
     
  3.5 Inschrijvingen na deze datum worden niet meer geaccepteerd. 
  3.6 Wijzigingen van een reeds gedane inschrijving kan uitsluitend per e-mail naar: inschrijving@sneekweek.nl
  3.7

Om de wedstrijden van een klasse door te kunnen laten gaan moeten er op de sluitingsdatum tenminste 7 of meer boten zijn ingeschreven. 

  3.8

Wanneer het aantal inschrijvingen in een bepaalde klasse naar de mening van het Wedstrijdcomité te groot is, behoudt genoemd comité zich het recht voor deze klasse te splitsen. Op zaterdag zullen dan eventueel selectiewedstrijden gevaren worden. Zondag zal er dan in Gold en Silver fleet worden gevaren. 

  3.9 Inschrijving geschiet op uitnodiging van de KWS. Genodigden hebben hierover een mail ontvangen. 
     
4 INSCHRIJFGELD
  4.1 Het inschrijfgeld bedraagt € 70,- per schip, voor het gehele evenement.
  4.2 Het inschrijfgeld dient te worden voldaan met IDEAL. 
  4.3 Bij terugtrekking na de sluitingsdatum vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. 
     
5 PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN
  5.1 Het startrooster zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 2 dagen voor de eerste start op deze site te vinden zijn.
  5.2 Voor alle klassen zullen 3 wedstrijden worden geprogrammeerd, waarvan 2 op zaterdag en 1 op zondag.
  5.3 De tijd van het startsein voor de eerste wedstrijd is 10.30 uur.
  5.4 Palaver zal op zaterdag om 9:00 uur plaats vinden in 't Foarûnder.  
     
6 WEDSTRIJDBEPALINGEN
  6.1 De Lokale Wedstrijdbepalingen zullen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 2 dagen voor de eerste start op deze site te vinden zijn.
  6.2 De wedstrijdbepalingen zullen bij het wedstrijdcentrum worden verstrekt.
  6.3 Het wedstrijdcentrum is op zaterdag geopend vanaf 08.30 uur.
     
7 DE BAAN
  De wedstrijden worden gevaren op een baan welke wordt gevormd door een aantal merktekens welke in het Sneekermeer, in de Zoutpoel en in de Goïngarijpster Poelen liggen. Banenkaarten, met daarop de plaats van het startgebied en de volgorde van de te ronden merktekens, worden tijdens een palaver in “It Foarûnder”, op zaterdag 17 oktober, voorafgaande aan race 1 om 09.00 uur, en op zondag 18 oktober, voorafgaande aan race 3 om 09.30 uur, uitgereikt.
     
8 PRIJZEN
  8.1 Prijzen worden toegekend aan de eerste drie schepen van het eindklassement. 
  8.2 Voor alle deelnemende schepen is er een herinnering.  
  8.3 Indien in een klasse meerdere boten zijn ingeschreven, waarvan slechts één start en finisht, wordt aan hem de tweede prijs toegekend.
  8.4 Is in een klasse het aantal boten dat start groter dan één, maar gelijk aan of kleiner dan het aantal prijzen, dan wordt het aantal prijzen verminderd tot het aantal gestarte boten verminderd met één.
  8.5 De uitreiking van de prijzen zal op de laatste dag van het evenement om circa 15.00  uur (weersomstandigheden en protestbehandeling voorbehouden) plaatsvinden nabij het Wedstrijdcentrum van de KWS op het Kolmeersland.
     
9 AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID
  9.1 Deelnemers nemen conform regel 4, geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie.
  9.2 De Organiserende Autoriteit accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiele schade of persoonlijk letsel of dood, veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijdserie.
     
10 VERZEKERING
  Iedere deelnemende boot dient in het bezit te zijn van een wettelijke aansprakelijkheid verzekering met een minimumdekking van € 1.500.000,00 per gebeurtenis of het equivalent daarvan.
     
11 OVERIGE INFORMATIE 
  11.1 Voor informatie over inschrijvingen kunt u richten tot Marieke Guichard: inschrijving@sneekweek.nl
  11.2 Voor overige informatie kunt u zich richten tot het wedstrijdsecretariaat: Jeldau van der Werf: wedstrijdzeilen@sneekweek.nl of schriftelijk via: KWS, Postbus 100, 8600 AC, Sneek
  11.3 Via Twitter @Sneekweek en deze website zal tijdens het evenement informatie worden gegeven aan de deelnemers.