iconInschrijven

Lid worden?

kijk wat de KWS kan bieden

iconVereniging

Vrijwilliger worden

Samen zeilen / organiseren

iconWedstrijden

inschrijven

wedstrijden en trainingen

Lijst met ingediende protesten en beslissingen.

Op deze pagina's kun je lezen waar en wanneer de protesten worden behandeld. Publicatie van een protest in een klasse, binnen een kwartier na einde protesttijd op een dag van die klasse.

 

Let op: Deze lijst wordt voordurend aangepast. Tussentijdse wijzigingen zullen ook zoveel mogelijk op twitter worden vermeld.

 

En verder: De beslissingen van het Protestcomité, die in de vorm van een pdf op deze site zijn te bekijken, gelden NIET als schriftelijke uitspraak in de zin van regel 65.2. Daarvoor moet je een schriftelijk verzoek indienen (mag per Email aan jury@sneekweek.nl) binnen zeven dagen na de uitspraak.

Het startschip geeft direct na de start door welke boten te vroeg over de lijn waren. Deze worden gepubliceerd op de website en het mededelingenbord.

De tijden van elke klasse waarop uiterlijk een protest kan worden ingediend.