iconInschrijven

Lid worden?

kijk wat de KWS kan bieden

iconVereniging

Vrijwilliger worden

Samen zeilen / organiseren

iconWedstrijden

inschrijven

wedstrijden en trainingen

Aankondiging ONK 12-Voetsjol

AANKONDIGING

 

Wedstrijden voor het

Open Nederlands Kampioenschap

in de

 

12-Voetsjollenklasse

 

van 26 tot en met 28 juli 2008

 

op het Sneekermeer

 

 

 

Aankondiging voor het OPEN NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP in de 12-Voetsjollenklasse te houden van 26 tot en met 28 juli 2008 op het Sneeker­meer.

 

De organiserende autoriteit bestaat uit de volgende verenigingen:

·         Het Watersportverbond (KNWV)

·         De Koninklijke Watersportvereniging Sneek (KWS)

.           In samenwerking met De Twaalfvoetsjollenclub

 

1          De regels

1.1       De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen 2005-2008 (RvW).

1.2            De voorschriften van het Watersportverbond zijn van toepassing, inclusief de “Bepaling van het Watersportverbond - Appendix S”.

1.3            Het ‘Reglement voor Kampioenschappen Zeilen en Windsurfen’ is van toepassing.

1.4            Wijzigingen in de van toepassing zijnde regels zullen volledig in de (Lokale) Wedstrijdbepalingen worden vermeld.

 

2          Inschrijvingen

2.1            Alleen boten met een geldig meetcertificaat, ingeschreven door een verantwoordelijke persoon die voldoet aan regel 75.1 RvW, in het bezit is van een geldige startlicentie 2008 en waarvan het onderte­kende inschrijfformulier of de inschrijving via de website inclusief de bevestiging en het inschrijfgeld is ontvangen, zijn gerechtigd deel te nemen.

2.1            Inschrijvingen dienen te worden ge­daan via de website van De Twaalfvoetsjollenclub (www.twaalfvoetsjollenclub.nl) of via bijge­voegd inschrijvings­for­mulier dat dient te worden gestuurd aan: J.K.B. Sonnenberg, Cederlaan 18, 7213 VZ Gorssel

2.3       Sluiting van de inschrijving: 23 juli 2008.

2.4       Het inschrijfgeld bedraagt € 40,00 en dient voor de sluitingsdatum van de inschrijving overgemaakt te worden op gironummer 3067490 ten name van De Twaalfvoetsjollenclub te Breukeleveen onder vermelding van ONK 2008 en het zeilnummer van de ingeschreven boot.

 

3                 Wijzigingen van de Klassenvoor­schriften 2008

            Er zijn geen wijzigingen van de klassenvoorschriften 2008.

 

4                 Programma van de Wedstrijden

4.1            De wedstrijden zijn als volgt geprogrammeerd:

Datum

1e start

2e start

3e start

zaterdag 26 juli

12.00 uur

zsm

 

zondag 27 juli

10.30 uur

zsm

zsm

maandag 28 juli

10.30 uur

zsm

 

4.2            Indien mogelijk is er een pauze tussen de eerste en de tweede wedstrijd of tussen de tweede en de derde wedstrijd op zondag 27 juli. Op de laatste dag zal na 15.00 uur geen waarschuwingssein meer worden gegeven.

4.3            Per dag kunnen maximaal 4 wedstrijden worden verzeild.

 

5                 Meting

            Alle deelnemende boten dienen in het bezit te zijn van een geldige meetbrief en dienen te voldoen aan de klassenvoorschriften 2008. Deze klassenvoorschriften zijn gepubliceerd op de website van het Watersportverbond en op de website van De Twaalfvoetsjollenclub. Een meting kan eventueel worden uitgevoerd.

 

6                 Registratie en Wedstrijdbepa­lingen

6.1            De registratie van de deelnemers aan het Open Nederlands Kampioenschap in de 12-Voetsjollenklasse vindt plaats op vrijdag 25 juli van 19.00 uur tot 21.00 uur en op zaterdag 26 juli van 8.30 uur tot 11.00 uur op het Wedstrijdcentrum van de KWS op het Starteiland.

6.2            De verantwoordelijke persoon aan boord moet zijn geldige ledenpas van het Watersportverbond met de aantekening startlicentie tonen.

6.3            De Wedstrijdbe­palingen zijn beschikbaar bij het Wed­strijd­centrum op vrijdag 25 juli 2008 van 19.00 tot 21.00 uur en op zaterdag 26 juli vanaf  08.30 uur. De normale openingstijden van het Wedstrijdcentrum zijn dagelijks van 09.00 - 18.00 uur.

 

7                 Locatie

De wedstrijden zullen worden gehouden op het Sneekermeer

 

8                 De baan

De wedstrijden zullen worden gezeild op een inner-/outerloop baan. Een beschrijving van de baan zal worden vermeld in de wedstrijdbepalingen. Er wordt naar gestreefd iedere wedstrijd na ongeveer 70 minuten te beëindigen.

 

9                 Scoren

9.1            Het Lage punten Scoresysteem van Appendix A, regel A4 RvW is van toepassing. Er zijn 7 wedstrijden geprogrammeerd, waarvan 4 wedstrijden moeten worden voltooid om de serie geldig te maken voor het Kampioenschap.

9.2            In de laatste wedstrijd zullen dubbele punten worden gescoord. Een eerste plaats levert dan 2 punten op, een 2e plaats 4 punten, etc.

9.3            Bij 4 geldige scores voor de eindscore wordt de slechtste score niet afgetrokken. Bij 5 of meer geldige scores wordt de slechtste score afgetrokken. De score van de laatste wedstrijd kan niet worden afgetrokken. Dit wijzigt regel A2 RvW en regel 17.3(b) en 17.3(c) SWB.

 

10              Ligplaatsen en tewaterlating van boten

10.1         Deelnemende boten krijgen geen specifieke ligplaats toegewezen.

10.2         De KWS heeft de beschikking over een eigen trailerhelling nabij het Sneekermeer. Deelnemers aan het ONK 2008 kunnen gratis gebruik maken van deze trailerhelling. De inrit voor de trailerhelling is tegenover de afslag van de weg naar het pontje van het Starteiland. Op het parkeerterrein is tevens gelegenheid om boottrailers te stallen.

 

11              Radiocommunicatie

Terwijl hij wedstrijd zeilt, mag een boot noch radiosignalen uitzenden noch radioberichten ontvangen die niet beschikbaar zijn aan alle boten. Deze beperking is ook van toepassing op mobiele telefoons.

 

12              Prijzen

12.1         Prijzen zullen worden toegekend aan iedere boot die de eerste, tweede, derde, vierde of vijfde plaats heeft behaald in het Kampioenschap.

12.2         De verantwoordelijke persoon van de winnende boot in het eindklassement verwerft de titel Open Nederlands Kampioen 12-voetsjol 2008, de wimpel en een medaille van het Watersportverbond. De bemanning van de winnende boot ontvangt een medaille van het Watersportverbond.

12.3         De verantwoordelijke persoon van de winnende boot in het eindklassement ontvangt bovendien de “Willem de Vries Lentsch” beker. Deze beker is een blijvende wisselprijs. De bemanning van de winnende boot in het eindklassement ontvangt bovendien de Ray-Ban wisseltrofee. Deze trofee is een blijvende wisselprijs.

12.4         De verantwoordelijke persoon van de boot die de volledige serie zonder aftrek met de minst behaalde punten afsluit ontvangt de “Jan Vollebrecht wisseltrofee”. Deze trofee is een blijvende wisselprijs.

12.5         De verantwoordelijke persoon van de nummer 12 in het eindklassement, ontvangt de door Roderick van Voorst tot Voorst vervaardigde Bronzen Jol wisselprijs.

12.6         Tot slot kunnen er dagprijzen worden toegekend aan de zeilende deelnemers die op die dag een bijzondere prestatie hebben geleverd.

 

13              Informatie

Voor nadere informatie kunt U contact opnemen met:

1.               De Twaalfvoetsjollenclub, Gerrit Klugkist, telefoon 06-51618995, e-mail: gklugkist@hetnet.nl  / www.twaalfvoetsjollenclub.nl

2.               Koninklijke Watersportvereniging Sneek (KWS), telefoon 0515-430810 / www.sneekweek.nl

3.               Wedstrijdcentrum KWS, telefoon 0515-415140.

kalender