iconInschrijven

Lid worden?

kijk wat de KWS kan bieden

iconVereniging

Vrijwilliger worden

Samen zeilen / organiseren

iconWedstrijden

inschrijven

wedstrijden en trainingen

Aankondiging

AANKONDIGING

Voor het

Houtevenement

in de 16m2-, 30m2, Pampus- en Regenboogklasse

op 20 en 21 juni 2015

te houden op het Sneekermeer

 

 

1

De organiserende autoriteit

 

De organiserende autoriteit bestaat uit de Koninklijke Watersportvereniging Sneek (KWS) i.s.m. het Houtcomité.

     

2

De regels

 

2.1

De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen.

 

2.2

De Standaard Wedstrijdbepalingen (SWB), zoals vermeld als bepaling van het Watersportverbond Appendix S in de Regels voor Wedstrijdzeilen 2013-2016 (RvW) zijn van toepassing.

 

2.3

Wijzigingen in de van toepassing zijnde regels zullen volledig in de (Lokale) Wedstrijdbepalingen worden vermeld.

     

3

Inschrijvingen

 

3.1

Iedere persoon woonachtig in Nederland, moet in het bezit zijn van de vereiste licentie.

 

3.2

Iedere boot moet een geldig meetcertificaat hebben.

 

3.3

Inschrijving is alleen mogelijk via de website van de KWS: www.kws-sneek.nl

 

3.4

Het inschrijfgeld bedraagt € 40,00. Betaling van het inschrijfgeld kan uitsluitend plaatsvinden via iDEAL op het moment van inschrijven.

 

3.5

Indien een inschrijving na 14 juni 2015 binnenkomt, wordt het inschrijfgeld verhoogd met € 5,00.

     
   
     

4

Reserve

     

5

Kwalificaties en finales

 

5.1

Als er op 14 juni 2015, 40 of meer deelnemers per klasse zijn ingeschreven, kan worden besloten de deelnemers, verdeeld over 4 subgroepen, kwalificatiewedstrijden te laten zeilen.

     

6

Wedstrijdbepalingen

 

De Lokale Wedstrijd Be­palingen zijn niet meer beschikbaar bij het wed­strijd ­centrum van de KWS maar vanaf 16 juni op de website van de KWS (www.kws-sneek.nl).

     

7

Meting

 

Niet van toepassing

     

8

Wedstrijdschema

 

De Wedstrijden zijn als volgt geprogrammeerd:

 

Klasse

Zaterdag

1e start

Zaterdag

2e start

Zaterdag

3e start

Zondag

1e start

Zondag

2e start

 

30 m²

11.00

z.s.m.

15.00

11.00

z.s.m.

 

Regenboog

11.10

z.s.m.

15.10

11.10

z.s.m.

 

16 m2

11.20

z.s.m.

15.20

11.20

z.s.m.

 

Pampus

11.30

z.s.m.

15.30

11.30

z.s.m.

 

9

 

De baan

 

9.1

De wedstrijden zullen worden gezeild op een trapeziumbaan. De Pampusklasse en de 16m2 klasse varen de innerloop en de 30m2 klasseen de Regenboogklasse varen de outerloop. Er worden door de KWS geen banenkaarten uitgegeven.

 

9.2

Er wordt naar gestreefd iedere wed­strijd na ca. 60 minuten te beëindigen.

   

 

10

Vaartijden pont

 

De pont naar het starteiland vaart op vrijdagavond tot 22.00 uur, op zaterdag van 8.30 – 22.00 uur en op zondag vanaf 9.00 uur.

     

11

Prijzen en uitslagen

 

11.1

Sprintprijzen worden uitgereikt aan de zeilers in elke klasse welke een 1e doorkomst bij het 1e bovenwindse merkteken maken bij elke wedstrijd verzeild op zaterdag 20 juni. Deze prijzen zullen op zaterdagavond uitgereikt worden.

 

11.2

Op zondag 21 juni worden de hoofdprijzen uitgereikt.

     

12

Informatie

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de leden van het Houtcomité van uw klasse. Voor problemen met inschrijvingen kan u contact opnemen met Marieke Guichard: inschrijving@sneekweek.nl

 

Leden Hout comité:

 

Klasse :

Website :

Naam:

e-mail:

 

16 m2

www.16m2.nl

Klaas Westerdijk

westerdijkklaas@hotmail.com

 

30 m

www.30m2.nl

Pieter Tuinstra

pietertuinstra@home.nl

 

Pampus

www.pampusclub.nl

Marieke Guichard

pampusclubnoord@outlook.com

 

Regenboog

www.regenboogclub.nl

Peter Schuil

pschuil@home.nl

                         

 

13

Kranen

 

De KWS heeft de beschikking over een eigen kraan en trailerhelling nabij het Sneekermeer. Deelnemers aan het Houtevenement 2015 kunnen de dag voorafgaande aan het evenement van 18.30-20.30 uur, op de eerste dag van het evenement van 08.30-11.00 uur en na afloop van het evenement, tegen betaling van €12,50 gebruik maken van de kraan faciliteiten. Voor het kranen op andere tijden kunt u telefonisch een afspraak maken via telefoon 06-28498062. Het gebruik van de trailerhelling is gratis. De inrit voor de kraan en trailerhelling is tegenover de afslag van de weg naar het pontje van het Starteiland. Op het parkeerterrein is tevens gelegenheid om boottrailers te stallen.

     

14

Algemene informatie

 

N.v.t.