iconInschrijven

Lid worden?

kijk wat de KWS kan bieden

iconVereniging

Vrijwilliger worden

Samen zeilen / organiseren

iconWedstrijden

inschrijven

wedstrijden en trainingen

Houtevenement 2008

AANKONDIGING KLASSENEVENEMENT

 in de 16m2-, 30m2, Pampus- en Regenboogklasse 

19e HOUTEVENEMENT

op 17 en 18 mei 2008

 

Aankondiging voor het Houtevenement 2008 in de 16m2-, 30m2-, Pampus- en Regenboog­klasse te houden op 17 en 18 mei 2008 op het Snee­ker­meer.

 

1       De organiserende autoriteit

De organiserende autoriteit bestaat uit de Koninklijke Watersportvereniging Sneek (KWS) i.s.m. het Houtcomité 2008.

 

2       De reglementen

Tezamen met de Standaard Wedstrijdbepalingen (SWB), zoals in de RvW 2005-2008 vermeld als bepaling van het Watersportverbond Appendix S,  inclusief alle wijzigingen, aanvullingen en bepalingen van het Watersportverbond, vormen  de Lokale Wedstrijdbepalingen (LWB), inclusief de bijlagen, de Wedstrijdbepalingen voor het evenement conform regel  89.2 RvW

 

3       Inschrijvingen

3.1     In aanmerking komende boten met een geldig meetcertificaat en ingeschreven door een verantwoordelijke persoon die voldoet aan regel 75.1 RvW en in het bezit is van een geldige startlicentie 2008 kunnen worden inge­schreven. Inschrijving is alleen mogelijk via de website van de KWS (www.sneekweek.nl). Bij de inschrijving wordt automatisch een bevestiging aangemaakt en u toegezonden per e-mail. Bij inschrijving via internet dient u de u toegezonden mail via de aangegeven link te bevestigen.
Pas nadat u de mail heeft bevestigd bent u ingeschreven voor het Houtevenement 2008.

Sluiting van de inschrijving: 12 mei 2008.

3.2.   Het inschrijfgeld bedraagt € 25,00.  Betaling van het inschrijfgeld kan uitsluitend via het afgeven van een éénmalige machtiging  door de benodigde gegevens op het inschrijfformulier in te vullen.

Indien een afgegeven machtiging na 12 mei binnenkomt wordt het inschrijfgeld  verhoogd met € 5,00 administratiekosten.

De inschrijving is definitief na ontvangst van het inschrijfgeld!

 

4       Wijzigingen van de Regels voor Wedstrijdzeilen

         De wijzigingen van de Regels voor Wedstrijdzeilen wor­den in de Lokale Wedstrijdbepalingen met een verwijzing  naar de betreffende regels genoemd.

 

5       Reserve

 

6       Wedstrijdbepa­lingen

         De Lokale Wedstrijdbe­palingen zijn beschikbaar bij het Wed­strijd­centrum van de KWS op de eerste dag van het evenement vanaf 09.00 uur en tevens vanaf 15 mei op de website van de KWS (www.sneekweek.nl).

 

7       Meting

         Niet van toepassing

 

8       Wedstrijdsche­ma

8.1     Het Wedstrijden zijn als volgt geprogrammeerd:

Klasse      

zaterdag

zaterdag

zaterdag

zondag

zondag

 

1e start

2e start

3e start

1e start

2e start

16 m2

11.00 uur

z.s.m.

15.00 uur

11.00 uur

z.s.m.

Pampus

11.10 uur

z.s.m.

15.10 uur

11.10 uur

z.s.m.

30 m2

11.20 uur

z.s.m.

15.20 uur

11.20 uur

z.s.m.

Regenboog

11.30 uur

z.s.m.

15.30 uur

11.30 uur

z.s.m.

 

o  De Pampusklasse start 10 mi­nu­ten na een geldige start van de 16m2 klasse.

o  De 30m2 klasse start 10 mi­nu­ten na een geldige start van de Pampusklasse.

o  De Regen­boogklasse start 10 mi­nuten na een geldige start van de 30m2 klasse.


 

9       De baan

         De wedstrijden zullen worden gezeild op een trapeziumbaan. De  Pampusklasse en de 16m2 klasse varen de outerloop en de 30m2 klasse en de Regenboogklasse varen de innerloop. Er wordt naar gestreefd iedere wed­strijd na ca. 60 minuten te beëindigen.

 

10     Puntentelling

         Conform regel 17 SWB is het Lage Pun­ten Scoresysteem Appendix A4 van de RvW van toepassing.

 

11     Prijzen

11.1  Voor iedere klasse geldt dat per 5 deelnemers 1 prijs wordt toegekend met een maximum van 5 prijzen voor iedere klasse.

11.2  Speciale prijzen kunnen worden uitgereikt.

 

12     Informatie

         Voor nadere informatie kunt U contact opnemen met de leden van uw klasse in het Houtcomité 2008:

16 m2:          Wietse Cuperus, Blomfinne 22, 8614 AJ Oudega-W, 06-20394843,
e-mail: cuperuswietse@home.nl

30 m:         William Geveke, Westereiland 116, 1671 HX Medemblik, 06-17401082, e-mail: wgeveke@quicknet.nl

Pampus:      Bouwe Westerdijk, Het Volland 2, 8607 KN Sneek, 06-53892937, e-mail: b.westerdijk@wanadoo.nl

Regenboog:  Peter Schuil, Kerkgracht 3, 8601 EC Sneek, 06-44516673, e-mail: pschuil@home.nl

 

13     Kranen

De KWS heeft de beschikking over een eigen kraan en trailerhelling nabij het Sneekermeer. Deelnemers aan het Houtevenement 2008 kunnen, na telefonische afspraak met de heer T. Postma (06-18125015), de dag voorafgaande aan  het evenement van 18.30-20.30 uur, op de eerste dag van het evenement van 08.30-11.00  uur en na afloop van het evenement, tegen betaling van €12,50 gebruik maken van de kraanfaciliteiten. Het gebruik van de trailerhelling is gratis. De inrit voor de kraan en trailerhelling is tegenover de afslag van de weg naar het pontje van het Starteiland. Op het parkeerterrein is tevens gelegenheid om boottrailers te stallen.

kalender