iconInschrijven

INSCHRIJVEN

Inschrijven Evenementen

iconWeather

Weerbericht

Het weer op de meer

Het startschip geeft direct na de start door welke boten te vroeg over de lijn waren.

De tijden van elke klasse waarop uiterlijk een protest kan worden ingediend.

Lijst met ingediende protesten en beslissingen.

 

Let op: Deze lijst wordt voordurend aangepast. Tussentijdse wijzigingen zullen ook op twitter worden vermeld.

Disclaimer

Berichten die via elektronische media worden verspreid zijn een service en zijn geen vervanging van de officiele mededelingen van de Organiserende Autoriteit, het Wedstrijdcomité en/of het Protestcomité. Er kunnen geensziens rechten worden ontleend aan deze uitingen en ze zijn derhalve geen grond voor een verzoek om verhaal.