iconInschrijven

INSCHRIJVEN

Inschrijven Evenementen

iconWeather

Weerbericht

Het weer op de meer

aankondiging

AANKONDIGING

voor

het Pinksterevenement en Clubkampioenschap Flits

In Flits, Schakel en Vauriënklasse

Georganiseerd door de KONINKLIJKE WATERSPORTVERENIGING SNEEK (K.W.S.)

I.s.m. de betreffende klassenorganisaties.

(14,15 en 16 juni 2016)

te houden op het Sneekermeer.

 

1

DE REGELS

 

1.1

De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen 2013 - 2016 (RvW)

 

1.2

De Standaard wedstrijdbepalingen zoals vermeld in Appendix S zullen van toepassing zijn.

 

1.3

De Lokale Wedstrijdbepalingen kunnen deze wedstrijdbepalingen wijzigen.

 

1.4

In geval van strijdigheid tussen talen zal de Engelse tekst van de RvW voorrang hebben.

 

1.5

Ieder persoon aan boord, woonachtig in Nederland, moet lid zijn van een vereniging of andere organisatie aangesloten bij het Watersportverbond.

 

2

RECLAME

 

Er mag van boten vereist worden dat ze reclame voeren die is gekozen en verstrekt door de Organiserende Autoriteit.

 

3

DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING

 

3.1

Iedere persoon aan boord, woonachtig in Nederland, moet in het bezit zijn van de vereiste licentie.

 

3.2

Iedere boot moet een geldig meetcertificaat hebben.

 

3.3

Om de wedstrijden van een klasse door te kunnen laten gaan, moeten er op de sluitingsdatum van de inschrijving tenminste 7 boten per dag zijn ingeschreven.

 

3.4

De inschrijving geschied via deze site.

 

3.5

Het inschrijfgeld dient te worden voldaan met IDEAL of Creditcard.

 

3.6

Zowel de inschrijving als de betaling moeten voor de sluitingsdatum van de inschrijving zijn ontvangen door het wedstrijdsecretariaat.

 

3.7

Bij terugtrekking na de sluitingsdatum vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

 

3.8

Sluitingsdatum van de inschrijving: (8 mei om 23:59 uur) 2016

 

3.9

Bij een te late inschrijving wordt € 5 extra in rekening gebracht. Dit bedrag komt ten gunste van de desbetreffende klassenorganisatie.

 

3.10

Wijzigingen van een reeds gedane inschrijving kan uitsluitend per e-mail naar: inschrijving@sneekweek.nl

 

3.11

Indien er in gesplitste klassen A en B niet voldoende boten zijn ingeschreven, behoudt het wedstrijdcomité zich het recht voor de klassen samen te voegen.

 

3.12

Wanneer het aantal inschrijvingen in een bepaalde klasse naar de mening van het Wedstrijdcomité te groot is, behoudt genoemd comité zich het recht voor deze klasse te splitsen.

 

4

INSCHRIJFGELD

 

Het inschrijfgeld voor dit evenement bedraagt:

 

Flits

€37,50

 

Schakel

€ 25,00

 

Vauriën

€ 30,00

 

 

 

 

5

PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN

 

5.1

Het startrooster zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 2 dagen voor de eerste start op deze site te vinden zijn.

 

5.2

Voor alle klassen zullen 8 wedstrijden worden geprogrammeerd.

 

5.3

In de Flitsklasse zullen, verdeeld over 4 subgroepen, kwalificatiewedstrijden worden verzeild.

 

5.4

De tijd voor het waarschuwingssein voor de eerste wedstrijd is 10:55 uur

 

6

WEDSTRIJDBEPALINGEN

 

6.1

De Lokale Wedstrijdbepalingen zullen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 2 dagen voor de eerste start op deze site te vinden zijn.

 

6.2

De wedstrijdbepalingen zullen wel bij het wedstrijdcentrum worden verstrekt.

 

6.3

Het wedstrijdcentrum is op 14 mei geopend vanaf 09:00 uur.

 

7

DE BAAN

 

De wedstrijden zullen worden gezeild op de inner-outerloop banen.

 

8

PRIJZEN

 

8.1

In de flitsklasse worden in de Gold en Silver 5 prijzen ter beschikking gesteld.

 

8.2

Voor de overige klassen zijn maximaal 5 prijzen beschikbaar.

 

8.3

Indien in een klasse meerdere boten zijn ingeschreven, waarvan slechts één start en finisht, wordt aan hem de tweede prijs toegekend.

 

8.4

Is in een klasse het aantal boten dat start groter dan één, maar gelijk aan of kleiner dan het aantal prijzen, dan wordt het aantal prijzen verminderd tot het aantal gestarte boten verminderd met één.

 

8.5

De uitreiking van de (hoofd)prijzen zal op de laatste dag van het evenement om circa 14:30 uur (weersomstandigheden en protestbehandeling voorbehouden) plaatsvinden nabij het Wedstrijdcentrum van de KWS op het Kolmeersland. De winnaar in de “Goldfleet”  van de flitsklasse wordt “Clubkampioen van de Flitsclub 2016.

 

9

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 

9.1

Deelnemers nemen conform regel 4, geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie.

 

9.2

 

De organiserende Autoriteit accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiele schade of persoonlijk letsel of dood, veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijdserie.

 

10

VERZEKERING

 

Iedere deelnemende boot dient in het bezit te zijn van een wettelijke aansprakelijkheid verzekering met een minimumdekking van € 1.500.000,00 per gebeurtenis of het equivalent daarvan.

 

11

OVERIGE INFORMATIE 

 

11.1

Voor informatie over inschrijvingen kunt u richten tot Marieke Guichard: inschrijving@sneekweek.nl

 

11.2

Voor overige informatie kunt u zich richten tot de desbetreffende klassenorganisatie.

 

11.3

Via Twitter @Sneekweek en deze website zal tijdens het evenement informatie worden gegeven aan de deelnemers.