iconInschrijven

Lid worden?

kijk wat de KWS kan bieden

iconVereniging

Vrijwilliger worden

Samen zeilen / organiseren

iconWedstrijden

inschrijven

wedstrijden en trainingen

Aankondiging

deze aankondiging is ook beschikbaar als PDF bestand

 

Aankondiging

 

voor het

 

Paasevenement

 

In de Splash Blue, Splash Red, Flits, Vaurien en Schakel klasse

 

georganiseerd door Koninklijke Watersportvereniging Sneek

 

van 26 tot en met 28 maart 2016

 

op het Sneekermeer

 

 

 

1

DE REGELS

   

 

 

1.1

De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW).

 

 

1.2

Appendix S Standaardwedstrijdbepalingen RvW is van toepassing.

 

 

1.3

De Lokale Wedstrijdbepalingen kunnen wijzigingen op de Regels voor Wedstrijdzeilen en/of Appendix S RvW bevatten.

 

 

1.4

Ieder persoon aan boord, die woonachtig is in Nederland, moet voorzien zijn van de vereiste licentie.

 

         

 

2

DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING

 

 

2.1

De wedstrijd is uitgeschreven voor alle boten van de volgende klasse(n): Splash Blue, Splash Red, Flits-, Vaurien- en Schakelklasse.

 

2.2

 

Deelnamegerechtigde boten in de Splash klassen kunnen inschrijven via de website www.Splashclass.org. Deelname gerechtigde boten in de Flits, Schakel en Vaurien klassen kunnen inschrijven via de website www.sneekweek.nl en het tijdig voldoen van hun inschrijfgeld.

 

2.3

De sluitingsdatum voor inschrijvingen is voor de Splashklassen 21-03-2016 en voor de Flits, Schakel en Vaurienklasse: 20-03-2016.

 

2.4

Na de sluitingsdatum worden inschrijvingen alleen onder de volgende extra voorwaarden geaccepteerd: de voor inschrijvingskorting vervalt.

         

3

INSCHRIJFGELD

   

 

 

3.1

De vereiste inschrijfgelden zijn als volgt:

   

Klasse

Inschrijfgeld

 
   

Splash Blue

€ 29,50 tot 21-03-2016,

vanaf 22-03-2016 € 39,50

   

Splash Red

€ 29,50 tot 21-03-2016,

vanaf 22-03-2016 € 39,50

   

Flits

€ 24,50 tot 21-03-2016,

vanaf 21-03-2016 € 29,50

   

Vaurien

€25,00 tot 21-03-2016,

vanaf 21-03-2016 € 30,00

   

Schakel

€22,50 tot 21-03-2016,

vanaf 21-03-2016 € 27,50

 

3.2

 

Deelnemers in de Splash Blue klassen moeten een door de Klassenorganisatie beschikbaar gesteld lint van een in de wedstrijdbepalingen aangegeven kleur voeren. Deze linten zijn verkrijgbaar voor €1,00 bij het Wedstrijdkantoor

         

4

PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN

 

 

4.1

Registratie:

   
   

Op 26 maart 2016 van 09:30 uur tot 11:30 uur bij het Wedstrijdkantoor.

 

4.2

Data van de wedstrijden:

   

Datum

Klasse Splash Blue en Red

Klasse Flits, Vaurien en Schakel

   

26-3-2016

2 wedstrijden

2 wedstrijden

   

27-3-2016

3 wedstrijden

2 wedstrijden

   

28-3-2016

2 wedstrijden

2 wedstrijden

 

4.3

De tijd voor het waarschuwingssein voor is op

   

26-3-2016

12:00 uur

 
   

27-3-2016

11:00 uur

 
   

28-3-2016

10:00 uur

 
 

4.4

Op de laatste dag van het evenement zal geen waarschuwingssein gegeven worden na 15:00 uur.

         

5

METING

   

 

   

Iedere boot moet een geldig meetcertificaat kunnen tonen.

         

6

WEDSTRIJDBEPALINGEN

 

   

De wedstrijdbepalingen zijn beschikbaar vanaf 26-03-2016 vanaf 09:00 uur in het Wedstrijdkantoor.

         

7

LOCATIE WEDSTRIJDKANTOOR

 

   

Het wedstrijdkantoor is gevestigd in het gebouw de Roerkoning op het Kolmarslân (Starteiland in het Sneekermeer), nabij het adres Kolmarslân 1, Offingawier.

   

Het Kolmarslân is bereikbaar met een pont.  

         

8

BANEN

 

 

8.1

Het wedstrijdgebied wordt gevormd door het Sneekermeer ten zuiden van het Prinses Margrietkanaal.

 

8.2

De wedstrijden worden gevaren op de KWS-evenementenbanen, banenkaarten zijn verkrijgbaar bij het wedstrijdkantoor.

         

9

SCOREN

 

   

(a)    Wanneer minder dan vijf wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores. 

   

(b)    Wanneer 5 of meer wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores met aftrek van de slechtste score.

         

10

RADIOCOMMUNICATIE

 

   

Terwijl hij wedstrijd zeilt mag een boot noch radiosignalen uitzenden noch radioberichten ontvangen die niet beschikbaar zijn aan alle boten, behalve in noodgevallen. Deze beperking is ook van toepassing op mobiele telefoons. De marifoon wordt alleen gebruikt voor veiligheidscommunicatie.

         

11

PRIJZEN

 

   

Het aantal prijzen wordt als volgt bepaald: één prijs voor elke 5 in een groep op de sluitingsdatum ingeschreven boten met een maximum van 5 prijzen voor iedere groep. Op basis van het aldus bepaalde aantal worden aan de stuurlieden en bemanningen van de hoogst geëindigde boten in het eindklassement van de groepen de prijzen toegekend.

   

Voor de Flitsklasse geldt dat voor elke volgende prijs wordt toegekend in de aantallen deelnemers meer dan vijf. D.w.z. dat 1 prijs wordt uitgeloofd bij vijf deelnemers, 2 bij zes en meer deelnemers, 3 bij elf en meer, enz. enz.

         

12

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 

   

Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie regel 4 RvW, Besluit om wedstrijd te zeilen. De organiserende autoriteit accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijdserie.

         

13

VERZEKERING

 

   

Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum bedrag van Euro 1.500.000 per evenement of het equivalent daarvan.

         

14

OVERIGE INFORMATIE

 

   

Voor overige informatie kan contact op worden genomen met de Klassenorganisatie of de KWS, via Wedstrijdzeilen@Sneekweek.nl.