iconInschrijven

INSCHRIJVEN

Inschrijven Evenementen

iconWeather

Weerbericht

Het weer op de meer

Mededeling 1

Mededeling 1

Kleine Sneekweek 2016

 

Voorafgaand aan het evenement is er controle uitgevoerd op de licenties van de deelnemers. Na controle is er twijfel of een aantal deelnemers de juiste licentie(s) hebben.

 

Onderstaand vind u hiervan een lijst.

Deze deelnemers wordt verzocht zich te melden bij het loket van het wedstrijdcentrum.

 

Conform de, bij regels 46 en 47 van de RvW, opgenomen bepalingen van het Watersportverbond, moet iedere wedstrijdzeiler in het bezit zijn van een geldige licentie om aan wedstrijden te mogen deelnemen.

 

Meldt u zich niet bij het wedstrijdcentrum, dan wordt u mogelijk aan het eind van het evenement uit de uitslagen gehaald.

 

-

05/05/2016; 13:30 uur

Johan Schurer

Wedstrijdleider