Nieuw account aanmaken

let op: velden aangegeven met * zijn verplicht

Persoonsgegevens
Naam verantwoordelijke persoon *
Straat en huisnummer *
Postcode *
Plaats *
Land *
Telefoon
Mobiel *

Nummer waar u tijdens evenement bereikbaar bent
E-mail *
Geboortedatum (DD-MM-YYYY)
Wachtwoord
Wachtwoord *
Bevestig het wachtwoord *
Vereniging
Naam vereniging: *
Lidnummer vereniging:
Watersportverbond
Wedstrijdlicentie

Het nummer van uw wedstrijdlicentie is tevens uw lidnummer watersportverbond en kunt u vinden op de ledenpas van het watersportverbond. Bij de licentienummers worden alleen geldige licentienummers geaccepteerd. U kunt dit veld ook leeg laten. Indien u geen nummer invult, dient u bij elk evenement vóór de eerste wedstrijd, de licentie te tonen bij het wedstrijdcentrum.